Popyt na złoto w pierwszym kwartale 2019

Pobierz PDF i czytaj gdzie chcesz

Z najnowszego raportu WGC dowiadujemy się, że globalny popyt na złoto w pierwszym kwartale roku jest porównywalny z analogicznym okresem roku 2018. Tym, co wyróżnia pierwszy kwartał bieżącego roku są niewątpliwie duże wzrosty zapotrzebowania ze strony banków centralnych oraz funduszy ETF.

Biżuteria

Największą część popytu tradycyjnie stanowi biżuteria, z czego – tradycyjnie – największy udział przypada Chinom i Indiom. Globalny popyt wzrósł r/r o 1 proc. z 527,3 do 530,3 t. W Indiach popyt wzrósł o 5 proc. do 125,4 ton, zaś w Chinach spadł o 2 proc. do 184,1 ton.

Za wzrostem popytu w Indiach stał przede wszystkim kalendarz – w pierwszym kwartale 2019 roku było 21 dni pomyślnych do ślubu. Aż trzy razy więcej, niż w pierwszym kwartale 2018 roku. W Indiach zakupy złotej biżuterii najsilniej związane są właśnie z tradycją weselną.

Zmniejszony popyt w Chinach to efekt spowolnienia gospodarczego oraz niepokojów związanych z wojną handlową.

Popyt inwestycyjny

Całkowity popyt inwestycyjny w ujęciu r/r wzrósł o 3 proc., z 288,4 do 298,1 ton., przy czym największe wzrosty popytu odnotowały fundusze ETF – 49 proc. z 27,1 do 40,3 ton.

Największe rekordy notowały fundusze ETF notowane w Europie. Zdaniem Światowej Rady Złota było to spowodowane przede wszystkim przez czynniki geopolityczne. Niepokój wzbudzają zbliżające się wybory do europarlamentu oraz rosnąca ekspansja prawicowych partii populistycznych.

POTRÓJNE KORZYŚCI GOLDENMARK

Kolejnymi czynnikami są: rosnące zadłużenie Włoch, a także odwlekany w czasie Brexit. To właśnie w Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższe napływy do ETF.

Popyt na sztabki i monety spadł o 1,4 proc., co wynikało w dużej mierze ze spadku popytu w Chinach i Japonii. W Chinach było to spowodowane spadkiem ceny złota notowanej w renminbi, ale także dużymi wzrostami na rynkach akcji – Szanghaj Shenzen CSI 300 zyskał w pierwszym kwartale 30 proc.

Największe wzrosty odnotowano w Iranie, Turcji, RPA, Wielkiej Brytanii i USA. Dwa pierwsze kraje borykają się z deprecjacją waluty, a co za tym idzie – utratą oszczędności. W Turcji bezrobocie wzrosło o 15 proc.

W USA popyt na złoto fizyczne wzrósł o 38 proc. r/r, jednak ten mocny początek roku wynika raczej ze słabości pierwszego kwartału ubiegłego roku. Można w tym przypadku powiedzieć raczej o powrocie do wcześniejszego poziomu popytu.

W Europie niepewność gospodarcza zwiększyła popyt na złoto fizyczne o 10 proc. do poziomu 44 ton. Inwestorzy są coraz bardziej świadomi spowolnienia gospodarczego oraz zwiększonego ryzyka recesji i ryzyka politycznego. Szczególnie widoczne jest to w Wielkiej Brytanii, gdzie popyt na złoto fizyczne wzrósł o 58 proc.

Banki centralne

Zakupy netto banków centralnych w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 145,5 ton, a więc o 68 proc. więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Był to najsilniejszy pierwszy kwartał od 2013 roku. Głównymi przyczynami były: niepewność gospodarcza spowodowana napięciami w handlu, spowolnienie gospodarcze, niskie/ujemne stopy procentowe, a także geopolityka.

Liderem zakupów jest niezmiennie Rosja, której rezerwy osiągnęły już poziom 2 188,3 ton. Czwarty rok z rzędu Rosja kupuje rocznie średnio 200 ton kruszcu.

Po dwóch latach przerwy, zakupy poczynił także chiński bank centralny. W pierwszym kwartale Chińczycy kupili 33 tony złota, a ich całkowite rezerwy (oficjalne) wynoszą obecnie 1 885,5 t.

Inne kraje, które kupowały złoto to Ekwador (po raz pierwszy od 2014 r.) – 10,6 t, Turcja – 40,1 t, Indie – 8,4 t, Kazachstan – 11,2 t, Katar – 9,4 t i Kolumbia – 6,1 t.

Największych sprzedaży dokonał Uzbekistan – 6,2 t, Mongolia – 3,4 t i Tadżykistan – 1 t. Do Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie zgłoszone pozostały transakcje dokonywane pomiędzy Wenezuelą, a Citibank.

Czytaj także: Złoto Wenezueli wyprzedawane. Czy ma to wpływ na cenę złota?

Przemysł i technologia

Całkowity popyt ze strony przemysłu i rynku technologicznego spadł o 3 proc. r/r i wyniósł 79,3 tony. Największe spadki dotyczyły stomatologii i protetyki z (4 do 3,6 t), oraz elektroniki (z 65,3 do 62,9 t). Wzrósł natomiast popyt ze strony innych przemysłów (z 12,5 do 12,9 ton).

Podaż

Po stronie podażowej nie ma żadnych niespodzianek. Podaż zmniejszyła się z 1 153,1 do 1 150 ton, co stanowi mniej, niż 1 proc., z czego produkcja kopalni wzrosła o 1 proc., a recycling o 5 proc. Spadły natomiast zabezpieczenia producentów netto, i to aż o 73 proc.

Ciekawym trendem jest zwiększająca się ekspansja wydobycia rzemieślniczego i na małą skalę (ASM). WGC zwraca uwagę na trudność w pozyskiwaniu wiarygodnych danych dotyczących tego sektora, jednak według szacunków ASM stanowić może od 15 do 20 proc. światowej produkcji złota. Wzrost ten spowodowany jest kilkoma, kluczowymi czynnikami: wyższymi cenami złota, wzrostem liczby ludności, brakiem możliwości ekonomicznych, ale także rozprzestrzenianiem się wodzy o górnictwie. Wpłynęło to na rozwój ASM, zwłaszcza w Afryce.

Czytaj także: WGC: Przyszłość produkcji złota

fot. Graeme Churchard, flickr.comCC BY 2.0

Opracowane na podstawie: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2019

Bartosz Adamiak