Przejdź do treści

Popyt na złoto w 2016 roku

W ubiegłym roku odnotowano niewielki wzrost całkowitego popytu na złoto pomimo znacznego spadku sprzedaży wyrobów jubilerskich. Był on skutkiem ponownego zainteresowania inwestycjami poprzez fundusze złota notowane na giełdach.

W 2016 roku całkowity popyt na złoto wyniósł 4 308,7 ton wobec 4 212,2 ton rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,3%. Jednocześnie kopalnie wyprodukowały 3 236,0 ton złota, o 3 tony więcej niż rok wcześniej. Z tego 26,3 ton przeznaczono na transakcje zabezpieczające – dwa razy więcej niż rok wcześniej. Natomiast ze skupionego złomu odzyskano 1 308,5 ton kruszcu, co oznacza wzrost o 17% wobec poprzedniego roku.

Jubilerzy na całym świecie zużyli w 2016 roku 2 041,6 ton złota, tj. o 14,5% mniej niż rok wcześniej. Jest to najmniej licząc od siedmiu lat. O globalnym popycie jubilerskim decydują Chiny i Indie. W zeszłym roku jubilerzy z Państwa Środka zużyli 629 ton złota, tj. o 17% mniej niż w 2015 roku. Na drugiej pozycji uplasowały się Indie – na potrzeby produkcji wyrobów jubilerskich poszło tam 514 ton złota – o 22% mniej niż w roku poprzedzającym.

Spadek popytu konsumpcyjnego w Chinach i Indiach jest efektem spowolnienia wzrostu gospodarczego. Na zmniejszenie popytu miał też wpływ wzrost ceny złota, które w pewnych okresach podrożało o 20%. W ostatecznym rozrachunku jego cena wzrosła w całym roku o 8%.
W przemyśle i protetyce dentystycznej znalazło zastosowanie 322,5 ton złota, czyli o blisko 3% mniej niż rok wcześniej. Z tego 254,5 ton zużył przemysł elektroniczny. Inne sektory przemysłu potrzebowały 50 ton złota a protetycy 18 ton.

W 2016 roku łączne inwestycje obejmujące zakup złota w postaci fizycznej oraz udziałów w funduszach złota typu ETF (Exchange Traded Funds) stanowiły 1 561,1 ton i były o 70% wyższe niż rok wcześniej. Zaważyły na tym inwestycje poprzez fundusze.

W 2016 roku na inwestycje w złoto w postaci fizycznej (sztabki i monety) przypadło 1 029,2 ton, tj. o 1,7% mniej niż w roku poprzedzającym. Najwięcej złota kupili Chińczycy – 284,6 ton, o 25% więcej niż rok wcześniej. W Indiach popyt inwestycyjny spadł o 17% osiągając poziom 161,6 ton. Duże nasilenie popytu miało miejsce w ostatnim kwartale, kiedy złoto potaniało.

W ubiegłym roku odnotowano ponownie zainteresowanie inwestycjami poprzez fundusze złota ETF. Bilans inwestycji netto był po raz pierwszy od trzech lat dodatni i wyniósł 531,9 ton. Dla porównania w 2015 roku aktywa tego rodzaju funduszy zmniejszyły się o 128,3 ton złota. W pierwszej połowie zeszłego roku wzrost aktywów ETF wynikał głównie z inwestycji podmiotów instytucjonalnych w USA. Natomiast pod koniec roku po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA oraz podwyżce stóp procentowych inwestorzy amerykańscy zamykali pozycje w funduszach ETF. Przez pierwsze 10 miesięcy ubiegłego roku w fundusze ETF lokowali pieniądze również inwestorzy z Europy, którzy jednak w listopadzie i grudniu postanowili zrealizować zyski.

Zakupy netto złota realizowane przez banki centralne i międzynarodowe instytucje stanowiły w 2016 roku 383,6 ton, wobec 576,5 ton w roku poprzedzającym (spadek o 33,5%). Był to siódmy z kolei rok, kiedy oficjalny sektor więcej kupował złota niż sprzedawał. Prym wiodły banki z Rosji, Chin i Kazachstanu, które odpowiadają za 80% popytu z tego sektora.

Ten rok będzie sprzyjać utrzymaniu wysokiego poziomu inwestycji w złoto. Przyczyn nie zabraknie, z których najważniejszą będzie wzrost napięć geopolitycznych. Dużą niewiadomą pozostaje także polityka Donalda Trumpa.

fot. Xuan Che, flickr.comCC BY 2.0

enEnglish (angielski) etEesti (estoński) ruРусский (rosyjski)