Przejdź do treści

Potencjał inwestycyjny platyny i palladu

  • Mysaver 

Wraz z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego w Europie oraz rosnącymi problemami zadłużenia, szczególnie państw europejskich, nieustającym faworytem wśród inwestorów pozostaje złoto, którego zadanie to przede wszystkim ochrona kapitału poprzez utrzymanie siły nabywczej. Ale jakie możliwości mają inwestorzy akceptujący większy poziom ryzyka i nastawieni na wyższą stopę zwrotu?

Na horyzoncie inwestycyjnym pojawiły się dodatkowe możliwości. Mennica Wrocławska właśnie wprowadziła do swojej oferty platynę i pallad, metale szlachetne z grupy platynowców pod postacią monet bulionowych i sztabek.

Oba metale występują niezmiernie rzadko w przyrodzie, a popyt inwestycyjny rośnie, co pozytywnie wpływa na ich ceny w długim terminie. Platyna to metal historycznie najbardziej wartościowy, co znajduje odbicie choćby w nazewnictwie kart kredytowych – karta złota wyróżnia klienta banku, ale karta platynowa jest już gwarantem prestiżu. Obecnie mamy do czynienia z ciekawą korelacją cenową, kiedy to platyna jest tańsza od złota. Taka sytuacja zdarza się na rynku metali szlachetnych niezmiernie rzadko – w ciągu ostatniej dekady (od 2001 roku) doszło do tego zjawiska jedynie kilkukrotnie i to tylko w ciągu ostatnich 3 lat. Dla wytrawnych inwestorów oznacza to tylko jedno: atrakcyjny poziom wejścia w platynę w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Platyna z racji na wykorzystanie przede wszystkim w przemyśle nie powinna być postrzegana przez inwestorów jako walor stabilny, ze względu na ogromne wahania kursu uzależnione od koniunktury rynkowej. Ok. 40% platyny trafiło w 2010 roku na potrzeby produkcji katalizatorów (oraz ok. 58% palladu), a jej wydobycie nie przekroczyło 170 ton (pallad wydobyto w ilości 200 ton). Platyna z racji na niezmiernie płytki rynek jest walorem, który bardzo gwałtownie podlega ruchom spekulacyjnym: pojawienie się stosunkowo niewielkiego kapitału może doprowadzić do dość dynamicznego wzrostu cen. Podobny efekt ma miejsce w przypadku palladu – tu oprócz podatności na ruchy spekulacyjne występuje również dodatkowe ryzyko geopolityczne mające pozytywny wpływ na cenę, otóż prawie połowa światowego wydobycia palladu ma miejsce w Rosji, która wiedzie prym w szantażu surowcowym. Dość istotny udział w wydobyciu ma również Republika Południowej Afryki (ponad 30%), która z kolei całkowicie dominuje w wydobyciu platyny (75%). Oba kraje nie należą do najstabilniejszych gospodarek, a RPA dodatkowo w ostatnim czasie boryka się z niepokojami społecznymi i rosnącą rolą związków zawodowych, co wydatnie odbija się na kosztach wydobycia. Oba kraje łączą silne gospodarcze związki z Chinami, gdzie kierują lwią część wydobycia metali szlachetnych, przez co spada dostępność tych surowców na potrzeby Zachodu.

Platyna i pallad to przede wszystkim, w odróżnieniu od złota, metale przemysłowe i dlatego ich ceny są ściśle powiązane z szerokim rynkiem i stanem gospodarek światowych. Ich stronę popytową kształtuje przede wszystkim branża motoryzacyjna, wykorzystująca oba metale do produkcji katalizatorów. Platyna stosowana jest przede wszystkim w silnikach diesla (ok. 80%), a pallad w silnikach benzynowych (95%). Rodzi to podział geograficzny, gdzie platyna dominuje w krajach Europy Zachodniej, gdzie popularność biją samochody w technologii common-rail, a pallad stosują Amerykanie, ale obecnie przede wszystkim Azjaci, którzy nadal jeżdżą głównie autami napędzanymi silnikami benzynowymi.

Ze względu na swoją charakterystykę cenową zaprezentowane metale szlachetne nie powinny zdominować portfela inwestycyjnego, a jedynie go uzupełnić. Ich wykorzystanie przemysłowe każe sądzić, iż scenariusz odbicia gospodarek będzie niezmiernie korzystny dla ich cen, a rozwój krajów BRIC sprawi, że wzrośnie na nie światowy popyt. Z drugiej strony posiadanie niewielkiej ekspozycji na platynę i pallad w sytuacji załamania gospodarczego, z którym kraje postanowią walczyć poprzez utrzymanie stóp procentowych blisko zeru oraz poprzez dodruk pieniądza, może okazać się równie korzystne, gdyż surowce przemysłowe tradycyjnie świetnie radzą sobie w środowisku inflacyjnym, a nawet hiperinflacyjnym.

fot. Eric Golub, Flickr.comCC BY 2.0