Przejdź do treści

Pracownicze programy emerytalne podniosą przyszłe emerytury?

Kupuj sztabkę

Jednym z najbardziej nurtujących tematów dotyczących naszej przyszłości są emerytury i ich wysokość. Zwłaszcza, że z reguły kiepsko idzie nam odkładanie pieniędzy na tak abstrakcyjny cel, jak emerytura, która czeka nas za dwadzieścia czy trzydzieści lat. Rząd planuje uzupełnienie gwarantowanej emerytury (wypłacanej przez państwo) dodatkowymi funduszami od naszych pracodawców.

W ramach dzisiejszego systemu ubezpieczeń istnieje możliwość zakładania przez pracodawców Pracowniczych Programów Emerytalnych. Według planów rządowych miałyby one zostać zastąpione przez programy obligatoryjne, z narzuconymi ustawowo zasadami i wysokością składek.

Wiele wskazuje na to, że firmy, które do 2018 nie utworzą pracowniczego programu emerytalnego na obecnych zasadach, będą musiały założyć obowiązkowy Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe od połowy 2019 roku. Co trzeba wiedzieć o PPK?

Dziś, pracodawca, którzy tworzy dobrowolny PPE, sam ustala wysokość składki na rzecz pracowników. Od odprowadzonych środków pracodawca nie płaci też składek na ubezpieczenie społeczne i może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. PPE są jedną z bardziej wygodnych form benefitu dla pracownika. Te zasady mają być utrzymane również w planowanych przez rząd PPK.

Jak dotąd polskie firm zarejestrowały 1494 pracowniczych programów emerytalnych. Dziś aktywne są 1042 z nich. Z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że całkowita wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosi 13,3 mld zł. Dla porównania na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) znajduje się 6,6 mld zł, a na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) ok. 1,1 mld zł.

Dotychczasowe zmiany w polskim ustawodawstwie i upraszczanie procedur motywowało pracodawców do tworzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Właśnie w 2004 roku po zmianie procedur nastąpił gwałtowny wzrost PPE i w półtora roku powstało ponad 700 nowych programów.
W tym roku pracodawcy mają jeszcze możliwość założenia PPE w dowolnie wybranej instytucji finansowej i na własnych zasadach. To o tyle istotne, że plany rządu zakładają zwolnienie z obowiązku tworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego firm, które do 2018 będą posiadały już Pracownicze Programy Emerytalne. Problemem jest fakt, że każdy program musi być wpisany rejestru programów emerytalnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a cała procedura trwa nawet kilka miesięcy. Wiele firm może więc nie zdążyć założyć dobrowolnego PPE na obecnych zasadach i stanąć przed koniecznością tworzenia PPK na zasadach ustalonych przez rząd.

fot. jarmoluk, pixabay.com, CC0