Jak inwestować w srebro

Przebudzenie srebra?

Srebro zdaje się wybudzać z letargu, w jakim tkwiło od początku 2017 roku. To właśnie mniej więcej osłabiła się korelacja pomiędzy złotem a srebrem, a wskaźnik silver-gold ratio zaczął piąć się w górę, by w czerwcu osiągnąć rekordowe poziomy 1:94.

Czytaj także: Srebrne monety inwestycyjne. Które są najpopularniejsze?

Co obrazuje silver-gold ratio? Stosunek cen obu metali, czyli ile uncji srebra kupimy za jedną uncję złota. Średnia dla całego minionego stulecia to 1:40 (jedna uncja złota na czterdzieści srebra). Stosunek srebra do złota występującego w przyrodzie to zaledwie 1:17. Można by więc pomyśleć, że srebro ma mniej zastosować niż złoto. Nic bardziej mylnego – srebro ma znacznie szersze zastosowania, zwłaszcza przemysłowe. Skąd zatem tak wysokie silver-gold ratio? Właśnie stąd, że duża część popytu na srebro generowana jest przez przemysł, a gdy ten zaczyna zwalniać, spada popyt i cena jest ściągana do dołu.

Czytaj także: Jak inwestować w srebro

Jest to sytuacja bardzo specyficzna, ponieważ spowolnienie gospodarcze zwykle umacnia metale szlachetne. Analogiczną sytuację obserwować mogliśmy w latach 2008-2011. Tuż przed upadkiem Lehman Brothers oba metale dołowały, ale srebro bardziej, więc silver-gold ratio również znajdował się na bardzo wysokim poziomie (w październiku 2008 było to ok. 1:84). Chwilę później rozpoczęła się hossa na rynku metali szlachetnych. Złoto w latach 2008-2011 podrożało 2,5-krotnie (z 730 USD do 1 825 USD), zaś srebro prawie 5-krotnie! (z 9,73 USD do 48,60 USD). Jeżeli zatem ktoś zainwestował w odpowiednim momencie w złoto 730 USD i w odpowiednim momencie wyszedł z inwestycji, zarobił „na czysto” ponad 1 000 USD. Jeśli ktoś tę samą kwotę zainwestowałby w srebro, zarobiłby ok. 2 920 USD (minus VAT).

Czytaj także: Srebrne monety inwestycyjne. Które są najpopularniejsze?

Czy mamy szansę na powtórkę? Czy i tym razem srebro podbije swoją cenę wielokrotnie? Takiej gwarancji nie mamy. W 2008 r. gospodarka doznała silnego wstrząsu. Obecnie do czynienia mamy jedynie z recesją. Jednak podkreślić należy, że silver-gold ratio na poziomie 1:94 to sytuacja niezwykle rzadka, wskazująca na bardzo mocne niedoszacowanie srebra.

Czytaj także: Jak inwestować w srebro