Przejdź do treści

Rekonstrukcja rządu. Co zmieni się w polskich finansach i gospodarce?

Na czele ministerstwa finansów, po wtorkowej rekonstrukcji rządu, stanie Teresa Czerwińska. To dotychczasowa wiceminister, która była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie budżetu państwa. Doszło też do innych zmian w resortach związanych z gospodarką. Jak oceniają je przedsiębiorcy?

We wtorek 9 stycznia poznaliśmy szczegóły rekonstrukcji rządu. Premier Mateusz Morawiecki przestał sprawować funkcję ministra rozwoju i finansów. Resortem finansów pokieruje Teresa Czerwińska, która od czerwca 2017 roku była podsekretarzem stanu w tym ministerstwie. Tam odpowiadała m.in. za przygotowanie i wykonanie budżetu państwa oraz obsługę środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Wcześniej, od grudnia 2015 do czerwca 2017 roku, Czerwińska pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadała m.in. za opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu algorytmicznego podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych, poprawę efektywności wydatkowania środków, odbiurokratyzowanie raportowania oraz wdrożenie rozwiązań projakościowych w mechanizmach finansowania uczelni wyższych.

Zajmowała się również planowaniem i realizacją budżetu, wykonywała zadania dysponenta części budżetowych całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego oraz sprawowała nadzór nad obszarem kontroli i audytu w jednostkach podległych i nadzorowanych – wyliczają przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

W swojej karierze Czerwińska pracowała też w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 r.), była również powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy.

Nowa minister finansów od 2011 roku jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse, a także absolwentką Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.) Uniwersytetu Gdańskiego.

Ma bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak i zawodowe związane z rynkiem finansowym. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, a także analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem instytucji finansowych (w szczególności ubezpieczeniowych) oraz społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Współautorka podręczników w zakresie: makroekonomii, ubezpieczeń oraz zarządzania inwestycjami – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

Prof. Teresa Czerwińska udziela się też jako ekspert w gremiach krajowych (m.in. Doradczym Komitecie Naukowym przy Rzeczniku Finansowym i międzynarodowych (m.in. Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority we Frankfurcie).

Rząd po rekonstrukcji

Nasz rząd nie jest rządem przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepszą Polską i za nowymi celami. Nowi ministrowie i cała Rada Ministrów jest właśnie po to, żeby znajdywać te najlepsze drogi do naszego rozwoju. Żebyśmy budowali Polskę podmiotową, w ramach silnej Europy – Europy ojczyzn – mówił premier Mateusz Morawiecki ogłaszając zmiany w Radzie Ministrów.

Powstało nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – ta decyzja, jak tłumaczą przedstawiciele Kancelarii Premiera, ma związek z tym, że wdrażanie programów unijnych wchodzi w decydującą fazę, a niebawem rozpoczną się przygotowania do negocjacji nowej perspektywy. Na czele nowo utworzonego resortu stanął Jerzy Kwieciński, dotychczasowy wiceminister rozwoju.

Z kolei za kwestie związane z polityką gospodarczą, przedsiębiorczością oraz innowacyjnością odpowiadać będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którym pokieruje Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister w resorcie rozwoju. Bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie Prezes Rady Ministrów.

Priorytetem dla nowego rządu jest program Mieszkanie Plus. Stąd też część zadań dotyczących budownictwa wydzielono z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i przekazano je do nowych struktur, które powstały po zmianach w administracji rządowej. A na czele nowego Ministerstwa Infrastruktury stanął Andrzej Adamczyk, dotychczasowy minister infrastruktury i budownictwa.

Jeśli chodzi o pozostałe, już niezwiązane bezpośrednio z finansami i gospodarką resorty, nowych szefów ma Ministerstwo Zdrowia (Łukasz Szumowski), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Jacek Czaputowicz), Ministerstwo Środowiska (Henryk Kowalczyk), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Joachim Brudziński) i Ministerstwo Obrony Narodowej (Mariusz Błaszczak).

Jak zmiany w rządzie oceniają przedsiębiorcy?

Mariusz Pawlak, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, na antenie Polskiego Radia mówi, ze ta rekonstrukcja odbywa się w doskonałych warunkach.

Gospodarka jest praktycznie na szczycie, po wielu latach. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w Europie. Możemy szczycić się nim na całym świecie, ponieważ 4 czy powyżej 4 proc. wzrostu PKB pozazdroszczą nam największe gospodarki świata – zaznacza Pawlak.

Jak tłumaczy Mariusz Pawlak, oczekiwania przedsiębiorców są takie, że dalej będzie kontynuowana eliminacja przestępców z systemu gospodarczego, czyli choćby karuzele VAT-owskie czy inne wyłudzenia.

A z drugiej strony, pozwolenie polskim przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli że aparat państwowy rzeczywiście będzie selektywnie uderzał w tych, którzy nie przestrzegają reguł. Natomiast ci, którzy swoją ciężką pracą i ryzykiem chcą osiągnąć coś ponadprzeciętnego, będą mogli to wykonywać – wyjaśnia Pawlak.

Przedsiębiorcy liczą też, że gąszcz systemu prawnego zostanie przerzedzony i nie będzie angażował przedsiębiorców.

To także obniżenie przede wszystkim kosztów pracy, bo to jest kluczowe dla wielu pracodawców. A więc to, żeby mogli godnie płacić albo żeby państwo nie zwiększało obciążeń na pracę, przez co pracownik mniej zarabia netto – podkreśla Mariusz Pawlak.

„Priorytetem powinno być zwiększenie inwestycji”

Z kolei zdaniem Konfederacji Lewiatan, rząd w nowym składzie powinien przede wszystkim zadbać o zwiększenie inwestycji prywatnych i oszczędności, odbudowę zaufania inwestorów do państwa i poprawę wizerunku Polski za granicą.

Mamy nadzieję, że zmiany w rządzie przyczynią się do lepszej koordynacji polityki gospodarczej, zahamowania powodzi regulacji, które odstraszają przedsiębiorców od inwestowania oraz przełamania partykularnych interesów resortów. Bez tego trudno będzie zwiększyć inwestycje, które spadły do poziomu najniższego od 1995 roku. Oczekujemy również konsultowania z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego wszystkich ustaw – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jak tłumaczą przedstawiciele Lewiatana, inwestycje są niezbędne, aby zmodernizować przedsiębiorstwa, zwiększyć produktywność i wynagrodzenia, a w konsekwencji dobrobyt naszego kraju. Pracodawcy oczekują też od nowego rządu przewidywalności prawa, przestrzegania procedur stanowienia prawa i zmiany stanowiska naszego kraju w kwestii przystąpienia do strefy euro.

Priorytetem powinna być poprawa funkcjonowania rynku pracy. Brak dostępu do pracowników stanowi obecnie jedną z głównych barier rozwoju firm. Obniżenie tzw. klina podatkowego mogłoby zachęcić do powrotu na rynek pracy kobiety wychowujące dzieci, osoby starsze, czy ok. 0,5 mln bezrobotnych. Otwarcie polskiego rynku pracy na pracowników z zagranicy i uproszczenie procedur dotyczących zatrudniania, a także poprawa dostępu pracowników do szkoleń to jedne z pierwszych działań, na których powinien się skoncentrować nowy gabinet – uważa Konfederacja Lewiatan.

fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów