Przejdź do treści

We wrześniu padł rekord wszech czasów złotych ETF-ów

3,9 mld USD wpływów netto, czyli 72,2 tony – o tyle wzrosły globalne zasoby złota funduszy ETF we wrześniu. Ich stan to obecnie 2 808 ton, co jest najwyższym poziomem w historii (!).

Mysaver poleca:

Warto podkreślić, że obecne zasoby ETF-ów przekroczyły poziom z 2012 roku, kiedy to cena złota wynosiła 1 700 USD za uncję (we wrześniu było to przeciętnie 1 500-1 520 USD). W oczy rzuca się także zupełnie inna struktura koncentracji zasobów. W 2012 roku aż dwie trzecie całego złota zgromadzonego przez ETF-y, należała do funduszy notowanych na giełdach kontynentu północnoamerykańskiego. Dziś rynek północnoamerykański to 52 proc., zaś europejski wzrósł do 44 proc. Pozostała część to Azja i inne regiony.

Jednak we wrześniu to amerykanie ruszyli na zakupy. 62,1 ton złota (83 proc. wpływów netto) zostało zakupione przez fundusze ETF notowane na giełdach kontynentu północnoamerykańskiego. Fundusze europejskie wzrosły o zaledwie 7,7 ton. Fundusze azjatyckie wzrosły o 3,9 ton netto.

Pomimo konsolidacji, która utrzymywała się przez cały wrzesień, popyt na fundusze ETF utrzymywał się na wysokim poziomie. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku kontraktów terminowych Comex, który osiągnął najwyższy w historii poziom, równy 1 134 ton w ciągu miesiąca. Skok zmienności na rynku opcji był najwyższy w historii.

Światowa Rada Złota upatruje przyczyn wzmożonego zainteresowania złotymi ETF-ami w polityce pieniężnej banków centralnych. Na całym świecie obniżane są stopy procentowe lub wprowadzane są niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej (luzowanie ilościowe).

Istnieje także kilka potencjalnych katalizatorów dla wzrostów ceny złota w październiku. Jest to przede wszystkim globalna niepewność związana z sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Amerykańska Izba Reprezentantów wszczęła wstępne dochodzenie w sprawie impeachmentu prezydenta Trumpa. Ruch ten może przełożyć się na opóźnianie przez Chiny decyzji mogących przyspieszyć zakończenie wojny handlowej. Nadal nie jest jasny status w kwestii Brexitu. Październik to także miesiąc, w którym statystycznie najczęściej pojawiają się duże spadki na giełdach. Tymczasem na Wall Street wciąż panują bardzo wysokie wyceny.

Źródło informacji: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows