Przejdź do treści

Rekordowy RESPECT Index. Które spółki są odpowiedzialne społecznie?

28 spółek, w tym trzy nowe – tegoroczny skład RESPECT Index, czyli indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, jest najliczniejszy w historii. Sam indeks, w ciągu ośmiu lat istnienia, zwiększył swoją wartość o 85 procent.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych, zapoczątkowany przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w 2009 roku. Mogą do niego aspirować spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

Do indeksu trafiają firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Spółki muszą prowadzić w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników. Analizuje to i weryfikuje firma Deloitte.

RESPECT Index rośnie szybciej niż WIG

Nowy skład RESPECT Index obowiązuje od 18 grudnia. Jak podkreślają przedstawiciele GPW, do tegorocznej edycji indeksu zakwalifikowało się 28 spółek, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

W zestawieniu jest trzech debiutantów: Agora, Inter Cars i mBank. Z kolei po przerwie do indeksu powrócił Bank Ochrony Środowiska i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Nie ma wątpliwości, że polskie spółki publiczne coraz częściej dostrzegają potrzebę uwzględniania nie tylko czysto finansowych czynników, ale także ekologicznych, społecznych czy pracowniczych. Jako konserwatywny ekolog cieszę się, że coraz więcej notowanych na GPW emitentów podejmuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Giełda jest idealnym miejscem łączenia podaży z popytem a wzrost wartości indeksu RESPECT o 85 proc. w ciągu ostatnich ośmiu lat nie pozostawia wątpliwości, że spółki odpowiedzialne społecznie to cenne dobro – zaznacza Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. W ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli od listopada 2009 roku do grudnia 2017 roku, indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 59 procent, a WIG20 zyskał 3,5 procent.

 

W RESPECT Index dominuje przemysł

Od pierwszej edycji badania najliczniejszą grupę spółek notowanych w RESPECT Index stanowi sektor przemysłowy. W tym roku spółki reprezentujące tę branżę stanowią blisko dwie trzecie składu.

Średnia liczba punktów wszystkich spółek wynosiła 62,42 na 90 możliwych. To wynik o blisko 6 punktów niższy w stosunku do roku poprzedniego. Jak zaznaczają przedstawiciele Deloitte, wynika to głównie ze zmian składu indeksu spowodowanego udziałem nowych spółek w notowaniu – trzy nowe podmioty, nieobecności kilku stałych uczestników, a także niewielkiej modyfikacji kwestionariusza badania. W podziale na sektory, średni wynik spółek reprezentujących przemysł wyniósł 62,50, finanse – 63,55 oraz usługi – 58,04 punktu.

Z roku na rok RESPECT Index cieszy się coraz większą popularnością, a w tym roku do badania zgłosiła się rekordowa liczba podmiotów. W Deloitte tłumaczą, że może to wynikać z faktu, że od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy unijnej o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Rekordowa liczba podmiotów zakwalifikowanych w tym roku do Indeksu RESPECT świadczy również o coraz większym znaczeniu kryteriów środowiskowych, społecznych, etycznych oraz z obszaru ładu korporacyjnego i uwzględnianiu ich w ramach prowadzonej działalności i podejmowanych decyzji biznesowych – dodaje Irena Pichola, partner Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Skład tegorocznej edycji RESPECT Index

• Agora S.A.
• Apator S.A.
• Bank Handlowy w Warszawie S.A.
• Bank Millennium S.A.
• Bank Ochrony Środowiska S.A.
• Bank Pekao S.A.
• Bank Zachodni WBK S.A.
• Budimex S.A.
• Elektrobudowa S.A.
• Energa S.A.
• Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• Grupa Azoty S.A.
• Grupa LOTOS S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• Inter Cars S.A.
• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
• mBank S.A.
• Orange Polska S.A.
• PCC Rokita S.A.
• PGE S.A.
• PGNIG S.A.
• PZU S.A
• Tauron PE S.A.
• Trakcja PRKiI S.A.
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.