Rewolucja w ZUS. Jeden przelew zamiast kilku. Uważaj na zaległości

Od 1 stycznia zmienił się sposób opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast trzech, a czasem nawet czterech przelewów, teraz wystarczy zrobić jeden. – To prawdziwa rewolucja – mówią z ZUS-ie. Przedsiębiorcy mają jednak sporo pytań, związanych z nowymi zasadami.

Przypomnijmy, od 1 stycznia każdy płatnik ma swój własny, indywidualny numer rachunku bankowego, na który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy. A wszystkie składki opłaca się jednym, zwykłym przelewem, podobnie jak opłaty za prąd czy gaz.

Indywidualny rachunek zawiera numer identyfikacyjny 6000 0002 026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to twój numer NIP. Swój numer rachunku składkowego możesz sprawdzić na stronie eskladka.pl.

fot. ZUS

Ile pieniędzy już wpłacili przedsiębiorcy?

Do połowy stycznia, w całym kraju, na indywidualne rachunki składkowe wpłynęło ponad 1,9 mln wpłat na łączną kwotę ponad 14,4 mld złotych.

Wedle stanu na środę 17 stycznia, wpływy ze składek były o 10 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku – wylicza Iwona Kowalska, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Roman Śniedziewski, dyrektor oddziału ZUS we Wrocławiu, podkreśla, że teraz opłacenie składek jest znacznie prostsze.

Wystarczy jeden, zwykły przelew, bez konieczności wpisywania żadnych dodatkowych danych identyfikacyjnych czy nazw funduszów, które opłacamy. Nowy system to także mniejsza szansa na popełnienie błędu – zaznacza Śniedziewski.

Dziś jesteśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele ZUS-u opowiadają o rewolucji w płatnościach składek dla przedsiębiorców #zus #eskładka #zakładubezpieczeńspołecznych #skladka

Post udostępniony przez MySaver (@mysaver.pl)

Najpierw zaległości, potem bieżące składki

Zmienił się także sposób księgowania składek. Robiąc przelew, nie oznaczamy okresu, za który opłacamy składki. A co za tym idzie – wpłata w pierwszej kolejności pokrywa najstarsze zaległości.

Nie ma możliwości opłacenia bieżącej składki, bez uregulowania zaległości. To ważne m.in. dla osób opłacających dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli są zaległości, zostaniemy z takiego ubezpieczenia wyłączeni – tłumaczy Roman Śniedziewski.

W takiej sytuacji można złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Jeżeli masz zadłużenie i nie możesz go spłacić jednorazowo – skontaktuj się z doradcą ds. ulg i umorzeń. Spłata należności w układzie ratalnym jest korzystną formą uregulowania zaległości – radzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wynegocjować układ ratalny?

Samo złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o układ ratalny nie skutkuje jednak automatycznym rozłożeniem powstałego zadłużenia na raty. Udzielenie tego typu pomocy jest ostatecznie pozostawione do uznania ZUS i trzeba spełnić określone warunki, by skorzystać z tej możliwości.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku. Należy w nim określić, na jakich warunkach chcielibyśmy uregulować dług. Wniosek trzeba uzasadnić ważnym interesem podatnika lub społecznym (m.in. brak możliwości zarobkowania ze względu na nadzwyczajne okoliczności niezależne od przedsiębiorcy jak np. na choroba, utrata majątku w wyniku klęsk żywiołowych, ochrona miejsc pracy). Wniosek wraz z dokumentacją trzeba złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS, właściwym dla siedziby działania firmy lub miejsca zamieszkania.

Warunek jest jeden – po złożeniu wniosku firma musi terminowo i w pełnej wysokości opłacać bieżące składki do ZUS oraz w terminie i w pełnej wysokości opłacać raty zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. Gdy tego nie będzie robić to zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne lub nawet upadłościowe – ostrzega Iwona Kowalska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.

Oblężona infolinia ZUS-u

Od stycznia przedsiębiorcy szturmują oddziały ZUS-u, dopytując o nowe zasady opłacania składek. Tylko we wrocławskim oddziale pojawiło się ponad 7,5 tys. klientów. Najczęściej pytali oni o zasady rozliczania składek i wypełniania blankietu (41 proc. zapytań) i podanie lub weryfikację numeru indywidualnego rachunku bankowego (46 proc.).

Nasza infolinia także przeżywa oblężenie. Przedsiębiorcy zupełnie niepotrzebnie tracą czas, czekając na połączenie, bo na zdecydowaną większość pytań można znaleźć odpowiedź na naszej stronie internetowej zus.pl – wyjaśnia Iwona Kowalska.

O co najczęściej pytają płatnicy składek?

Jak mam wpłacić składki do ZUS?

Składkę wpłacasz takim samym, prostym przelewem bankowym jak płacisz za gaz lub światło. Przed pierwszą wpłatą dokładnie wpisz numer swojego indywidualnego konta, gdyż inaczej wpłacona składka nie wpłynie na twoje konto i będziesz miał zaległości w ZUS, a to skutkuje wypadnięciem z ubezpieczenia.

Prowadzę jednoosobową firmę i mam zaległości na koncie w ZUS, na jaki numer konta wpłacać pieniądze?

Zaległe składki opłacaj na otrzymany z ZUS numer rachunku składkowego. To ten sam numer konta, który służy do bieżącego opłacania składek.

Już dawno zamknąłem swoją firmę, ale dostałem z ZUS informacje, że mam zaległości na koncie. Jak je spłacić?

Zaległe składki opłacaj na otrzymany z ZUS numer rachunku składkowego. To ten sam numer konta, który służy do bieżącego opłacania składek.

Jaką należność pokryje wpłata, skoro na przelewie nie wpisuję ani miesiąca, ani za co wpłacam składkę?

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS) zmieniły się zasady rozliczania wpłat. Na przelewie nie wpisujesz ubezpieczenia/funduszu, typu wpłaty i miesiąca, za który opłacasz składki. Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego ZUS rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

Od 1 stycznia nie musisz już wpisywać na przelewie, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego Twoją wpłatę rozliczymy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą, zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będziesz ubezpieczony, ale na Twoim koncie powstanie zaległość – tłumaczą w ZUS-ie.

Jak prawidłowo wypełnić przelew?

1. W pole nazwa odbiorcy – wpisz ZUS albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2. W pole rachunek odbiorcy – wpisz swój indywidualny Numer Rachunku Składkowego (NRS)
3. W pole kwota – wpisz kwotę, która jest sumą składek wykazanych na ZUS DRA
4. W pole nazwa zleceniodawcy – wpisz imię i nazwisko płatnika składek lub nazwę skróconą płatnika składek. Możesz podać również adres, ale nie musisz
5. W pole tytułem – wpisz „składki” albo „wpłata do ZUS”. Jeśli spłacasz należności na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek należności, to wpisz także „numer decyzji”