Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce systematycznie się powiększa. W minionym roku jego wartość wzrosła o 15% w stosunku do 2015 roku i wyniosła niemal 16,4 mld zł. Polacy przede wszystkim kupują dobra konsumpcyjne takie jak odzież i dodatki, alkohole, biżuteria i zegarki. Oczywiście jest nabywanych coraz więcej samochodów klasy premium i luksusowych, jak również luksusowe nieruchomości, jachty i samoloty.

Czytaj także: Rynek dóbr luksusowych 2018 - raport KPMG

Jak luksus to samochody i biżuteria

Według raportu KPMG Polska, największą z analizowanych kategorii, której wartość wyniosła około 8,5 mld zł w 2016 roku, jest segment samochodów premium i luksusowych. Kolejną ważną częścią rynku jest luksusowa odzież i dodatki gdzie wartość sprzedaży sięgnęła łącznie 2,2 mld zł. Na trzecim miejscu znalazły się usługi hotelarskie i SPA (1,6 mld zł), następnie nieruchomości (1,2 mld zł) oraz meble i alkohole (po 0,7 mld zł).

Ciekawym aspektem raportu KPMG są prognozy polskiego rynku dóbr luksusowych. W każdym z analizowanych segmentów przewidywane są wzrosty. Najwyższy, bo 47 procentowy jest prognozowany dla segmentu biżuterii i zegarków, artykułów piśmienniczych (wzrost o 38%) i alkoholi (33%). Jednak największą częścią rynku w 2020 roku według prognoz będzie branża samochodów (wzrost o 29%), odzieżowa (wzrost o 28%) i usług hotelarskich i SPA (wzrost o 23%).

Analitycy KPMG przyjęli, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką uznawaną powszechnie na danym rynku za luksusową lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. Badaniem objęto potencjalnych nabywców dóbr luksusowych i premium o dochodach powyżej 85 tys. zł brutto rocznie.

W raporcie za osobę zamożną uznano osobę uzyskującą miesięczny dochód w przedziale 7,1 – 10 tys. zł brutto. Osoby bardzo zamożne  według raportu – to te, których miesięczny dochód mieści się w przedziale 10 – 20 tys. zł brutto. Natomiast za osoby bogate uznano osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 20 tys. zł brutto. W 2015 roku liczba zamożnych i bogatych osób w Polsce wyniosła 987 tys.

Z badań KPMG wynika że zamożni Polacy chętnie sięgają po dobra luksusowe aż 8 na 10. Wśród osób zarabiających powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie aż 97% deklaruje, że nabywa dobra luksusowe.

Postrzeganie luksusu

Raport obejmuje również to, w jaki sposób osoby badane postrzegają luksus, i co to dla nich oznacza. Z przeprowadzonego badania wynika, że utożsamiane są one przede wszystkim z wysoką jakością i niezawodnością. Z tym stwierdzeniem zgadza się 84% wszystkich respondentów, przy czym odsetek ten jest większy (94%) wśród osób, których miesięczne dochody przekraczają 20 tys. zł brutto. Z badania wynika również, że dla trzech na czterech Polaków o miesięcznych dochodach powyżej 7,1 tys. zł brutto, luksus umożliwia sprawianie sobie lub innym przyjemności. Dla podobnej grupy, luksus pomaga się wyróżnić z tłumu. 88% bogatych uważa , że luksusowe dobra i usługi wpływają na profesjonalny wizerunek i prestiż, podczas gdy wśród zamożnych (zarabiających 7,1 – 10 tys. zł brutto) odsetek ten wyniósł 67%.

Dobra luksusowe to pewne cechy i ich użytkowość, ale przede wszystkim cena, która pozwala precyzyjnie określić od jakiego poziomu mamy odczynienia z dobrem luksusowym.

W badaniu przeprowadzonym dla KPMG wybrano 17 produktów i usług. Respondenci wskazali ceny powyżej której w ich opinii dany produkt/usługa staje się luksusem. Analiza wyników badania pokazuje, że osoba chcąca wejść w posiadanie luksusowego samochodu powinna dysponować kwotą około 215 tys. zł. Odpowiada to mniej więcej cenie BMW serii 5, Mercedesowi Klasy E, Volvo XC90 czy Range Rover Evoque. Należy zaznaczyć różnicę między odpowiedziami osób zamożnych i bogatych. Dla pierwszych samochodem luksusowym jest już ten kupiony za niewiele ponad 195 tys. zł, podczas gdy osoba bogata (zarabiająca powyżej 20 tys. zł brutto) uważa, że minimalny próg zaczyna się od 255 tys. zł.

W przypadku biżuterii cena nie powinna wynosić mniej niż 4,9 tys. zł. dla osób zamożnych, natomiast dla osób bogatych (zarabiająca powyżej 20 tys. zł brutto) 7,6 tys. zł. Zegarki luksusowe według opinii respondentów zaczynają się od niecałe 6,1 tys. zł (zegarki męskie) i 4,5 tys. zł (damskie). Z badania udało się również ustalić, że luksusowy apartament w dużym polskim mieście powinien kosztować nie mniej niż 12,0 tys. zł za metr kwadratowy. Luksusowa wycieczka zagraniczna dla jednej osoby dorosłej, to wydatek rzędu 7,2 tys. zł, a kolacja w restauracji dla dwóch osób oznacza rachunek na około 650 zł.

Polski rynek produktów i usług luksusowych

Rynek dóbr luksusowych może się systematycznie powiększać dzięki rozwijającej się klasie średniej. Obecnie można do niej zaliczyć ponad 3 mln osób. O klasie średniej możemy mówić wówczas, gdy tworzy ona miejsca pracy, wpływa na kształtowanie opinii czy aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Ta współzależność między odpowiednio wysokimi dochodami i odgrywanie pewnej roli w społeczeństwie wpływa na potrzeby klasy średniej, a jeszcze bardziej wyższej. Już klasa średnia gromadzi oszczędności, a także wpływa na popyt dóbr z tzw. wyższej półki. Konsumenci dóbr premium i luksusowych stawiają na jakość, wygląd, unikalność i prestiż marki.

Wartość rynku dóbr luksusowych zwiększyła się o 15% w 2016 roku w stosunku do roku 2014, osiągając blisko 16,4 mld złotych. Z prognoz KPMG wynika, że wartość rynku do 2020 roku przekroczy poziom 20 mld złotych.

Samochody luksusowe

Segment samochodów luksusowych i premium jest największą częścią rynku dóbr luksusowych w Polsce. Jego wartość w 2016 roku była szacowana na 8,5 mld zł, a w 2015 roku liczba nowych rejestracji osiągnęła rekordowy poziom 40,4 tys. W latach 2014 i 2015, liczba rejestracji nowych aut premium i luksusowych rosła odpowiednio o 20% i 24% rocznie.

Najpopularniejszą marką w kategorii premium jest BMW (9,5 tys. sztuk), drugi jest Mercedes-Benz, który po raz pierwszy od 2011 roku sprzedał więcej samochodów w tym segmencie (8,8 tys.), aniżeli kolejne w tym zestawieniu Audi (8 tys.).

Największą popularnością w grupie samochodów luksusowych cieszyły się samochody marki Maserati (44 sztuki), Ferrari (28) oraz Bentley (15).

Prognozy na najbliższe lata na rynku samochodów premium są optymistyczne  wzrost w stałym tempie. Większy wzrost jest przewidywany dla rynku samochodów luksusowych (w ciągu pięciu najbliższych lat będzie rósł średnio o 9,5%.)

Luksusowa odzież i dodatki

Rynek luksusowej odzieży i dodatków (w tym obuwia) stanowi drugi co do wielkość segment rynku dóbr luksusowych w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat rynek ten systematycznie rósł, średnio o 2,8% rocznie, a w porównaniu z rokiem 2010 zwiększył się o ponad 320 mln zł. Z badań przewiduje się, że w latach 2016–2020, średni roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniesie 6,5%, a jego wartość w roku 2020 przekroczy 2,8 mld zł.
Systematycznie zwiększa się grupa potencjalnych nabywców rynku luksusowej odzieży i dodatków. Na rynek ma również wpływ zwiększająca się dostępność światowych marek luksusowych, oraz pojawianie się nowych polskich czy zagranicznych producentów działających w tym segmencie rynku

Zapotrzebowanie na luksusową odzież jest ciągle niewielkie, w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Według danych Euromonitor International, rynek luksusowej odzieży odpowiada za jedynie 5,5% całego rynku odzieży w Polsce. Wielkości te inaczej przedstawiają się w krajach Europy Zachodniej. Przykładowo 23% francuskiego rynku odzieży to odzież luksusowa, we Włoszech jest to 21%, a w Niemczech około 11%.

Usługi hotelarskie

Zamykając przegląd dóbr luksusowych w Polsce należy wspomnieć o usługach hotelarskich trzeciej największej grupy. W Polsce jest to branża bardzo młoda w porównaniu z wiodącymi krajami na świecie. Cechuje ją znaczny potencjał i wysoką dynamika wzrostu. Jak wynika z analiz własnych i firmy Hotels Professionals, szacowana wartość rynku luksusowych usług hotelowych i SPA w 2016 roku wyniesie blisko 1,5 mld zł, a do roku 2020 spodziewany jest wzrost rzędu 25%.

Ciągle Polski rynek boryka się z brakiem obiektów na najwyższym poziomie. Obecnie jest około 50 hoteli pięciogwiazdkowych. Rynek zapełnia się hotelami najwyższym poziomie we wszystkich dużych i typowo turystycznych polskich miastach.

fot. Pexels, pixabay.com, CC0