Polski rynek mieszkaniowy w liczbach

Od wielu lat branża budowlana nie zwalnia tempa. Niedawno Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe wyniki dotyczące minionego półrocza. Zwyżkowy trend ma się również utrzymać w najbliższej przyszłości.

Mieszkaniowy boom trwa

W porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, jak również liczba inwestycji. Większa jest też liczba budów z pozwoleniami i tych już rozpoczętych.

Rok 2016 był najlepszym rokiem w branży budowlanej od 8 lat, wówczas odnotowano wzrost o 15,3% do roku 2015. Przyglądając się pierwszemu półroczu roku 2017 już możemy zauważyć kolejny skok - oddano do użytkowania 78 276 mieszkań, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z 2016 r.

Przystąp do Klubu Goldenmark

Czytaj także: Inwestycje rentierskie

Do czerwca wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 130 687 mieszkań, tj. o 33,2% więcej niż 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6%). Z danych GUS wynika, ze wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 106 036, tj. o 22,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 7,5%).

W czerwcu tego roku oddano do użytkowania ogółem 14 373 mieszkań. Z tego 6 445 mieszkań indywidualnych ,a 7 765 przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wydano również 24 028 pozwoleń na budowę mieszkań lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (9 986 mieszkań indywidualnych, 11 952 przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem).

Zabezpiecz majątek dla przyszłych pokoleń

Inwestorzy indywidualni

Przez pierwsze pół roku inwestorzy indywidualni wprowadzili się do 39 439 mieszkań, tj. o 6,6% więcej niż przed rokiem (wobec spadku w ub. roku o 4,0%) co stanowiło 50,4% w ogólnej liczbie wybudowanych mieszkań. Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem o 21,3% (wobec wzrostu przed rokiem o 12,3%). Rozpoczęto również budowę prawie 50 000 mieszkań. To wzrost o 19,9%.

Deweloperzy

Drugą największą grupą oddającą mieszkania są deweloperzy, którzy w okresie sześciu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 37 423 mieszkania (co stanowiło 47,8% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 7,6% więcej niż w 2016 r., kiedy notowano wzrost o 45,5%. W analogicznym okresie uzyskali pozwolenia na budowę 71198 mieszkań, tj. o 44,5% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 13,4%). Deweloperzy rozpoczęli budowę 53 786 nowych mieszkań, wzrost o 26,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,0%).

Spółdzielnie

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą się poszczycić tak dobrą passą jak pozostali inwestorzy. Według danych GUS, w okresie sześciu miesięcy 2017 r. spółdzielnie oddały do użytkowania 759 mieszkań wobec 1 016 mieszkań przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast wzrosła liczba mieszkań na których budowę wydano pozwolenia - do 869 wobec 461 mieszkań w roku poprzednim.

Pozostali inwestorzy

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu sześciu miesięcy 2017 r. łącznie 655 mieszkań, co stanowiło spadek o 32 % w stosunku do 2017 roku. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia do 2 065 wobec 1 800 przed rokiem, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła do 1 249 wobec 920 w roku poprzednim.

Budownictwo mieszkaniowe po 2005 roku

Sytuacja mieszkaniowa poprawia się w zasadzie od początku stulecia. Jest to związane z budową nowych mieszkań, remontami istniejących lokali oraz procesami demograficznymi ograniczającymi zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Według opracowania NBP "Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r." większą siłę miał rynek mieszkaniowy niż migracja. Zwiększyła się liczba mieszkań na 1000 ludności i przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę oraz zmalała natomiast przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie

Rynek nieruchomości charakteryzuje się cyklami. Według Raportu NBP z 2015 r. pierwszy cykl na Polskim rynku nieruchomości rozpoczął się w 2004 roku. Miał on znacznie łagodniejszy charakter niż w USA czy w Unii Europejskiej, gdzie hulał kryzys nieruchomości od 2007 roku. W Polsce okres 2006 - 2008 to czas boomu na rynku nieruchomości. Załamanie nastąpiło w 2009 r. a następnie przyszedł okres stabilizacji, której towarzyszyło przejściowe osłabienie aktywności gospodarczej oraz zaprzestanie udzielania kredytów walutowych o niskich stopach procentowych. Sytuacja uległa zmianie w 2014 r. w największych miastach Polski zaobserwowano ożywienie na rynkach mieszkaniowych. Nastąpił wzrost w sprzedaży mieszkań, jak i zwiększyła się liczba oferowanych mieszkań w nowych projektach inwestycyjnych. Obecnie jesteśmy w okresie ożywienia na rynku mieszkaniowym, z od kilku lat sytuacja się poprawia. Pozostaje mieć nadzieję, że czas załamania nie przyjdzie tak szybko.

Opracowano na podstawie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-i-vi-2017-r-,5,68.html

fot. Alexas_Fotos, pixabay.com, CC0