Polski rynek mieszkaniowy w liczbach

Od wielu lat branża budowlana nie zwalnia tempa. Niedawno Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe wyniki dotyczące minionego półrocza. Zwyżkowy trend ma się również utrzymać w najbliższej przyszłości.

Mieszkaniowy boom trwa

W porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, jak również liczba inwestycji. Większa jest też liczba budów z pozwoleniami i tych już rozpoczętych.

Rok 2016 był najlepszym rokiem w branży budowlanej od 8 lat, wówczas odnotowano wzrost o 15,3% do roku 2015. Przyglądając się pierwszemu półroczu roku 2017 już możemy zauważyć kolejny skok – oddano do użytkowania 78 276 mieszkań, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z 2016 r.

Czytaj także: Inwestycje rentierskie

Do czerwca wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 130 687 mieszkań, tj. o 33,2% więcej niż 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6%). Z danych GUS wynika, ze wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 106 036, tj. o 22,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 7,5%).

W czerwcu tego roku oddano do użytkowania ogółem 14 373 mieszkań. Z tego 6 445 mieszkań indywidualnych ,a 7 765 przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wydano również 24 028 pozwoleń na budowę mieszkań lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (9 986 mieszkań indywidualnych, 11 952 przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem).

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku
Infogram

Inwestorzy indywidualni

Przez pierwsze pół roku inwestorzy indywidualni wprowadzili się do 39 439 mieszkań, tj. o 6,6% więcej niż przed rokiem (wobec spadku w ub. roku o 4,0%) co stanowiło 50,4% w ogólnej liczbie wybudowanych mieszkań. Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem o 21,3% (wobec wzrostu przed rokiem o 12,3%). Rozpoczęto również budowę prawie 50 000 mieszkań. To wzrost o 19,9%.

Deweloperzy

Drugą największą grupą oddającą mieszkania są deweloperzy, którzy w okresie sześciu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 37 423 mieszkania (co stanowiło 47,8% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 7,6% więcej niż w 2016 r., kiedy notowano wzrost o 45,5%. W analogicznym okresie uzyskali pozwolenia na budowę 71198 mieszkań, tj. o 44,5% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 13,4%). Deweloperzy rozpoczęli budowę 53 786 nowych mieszkań, wzrost o 26,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,0%).

Spółdzielnie

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą się poszczycić tak dobrą passą jak pozostali inwestorzy. Według danych GUS, w okresie sześciu miesięcy 2017 r. spółdzielnie oddały do użytkowania 759 mieszkań wobec 1 016 mieszkań przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast wzrosła liczba mieszkań na których budowę wydano pozwolenia – do 869 wobec 461 mieszkań w roku poprzednim.

Pozostali inwestorzy

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu sześciu miesięcy 2017 r. łącznie 655 mieszkań, co stanowiło spadek o 32 % w stosunku do 2017 roku. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia do 2 065 wobec 1 800 przed rokiem, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła do 1 249 wobec 920 w roku poprzednim.

Budownictwo mieszkaniowe po 2005 roku

Sytuacja mieszkaniowa poprawia się w zasadzie od początku stulecia. Jest to związane z budową nowych mieszkań, remontami istniejących lokali oraz procesami demograficznymi ograniczającymi zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Według opracowania NBP „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r.” większą siłę miał rynek mieszkaniowy niż migracja. Zwiększyła się liczba mieszkań na 1000 ludności i przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę oraz zmalała natomiast przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie

Rynek nieruchomości charakteryzuje się cyklami. Według Raportu NBP z 2015 r. pierwszy cykl na Polskim rynku nieruchomości rozpoczął się w 2004 roku. Miał on znacznie łagodniejszy charakter niż w USA czy w Unii Europejskiej, gdzie hulał kryzys nieruchomości od 2007 roku. W Polsce okres 2006 – 2008 to czas boomu na rynku nieruchomości. Załamanie nastąpiło w 2009 r. a następnie przyszedł okres stabilizacji, której towarzyszyło przejściowe osłabienie aktywności gospodarczej oraz zaprzestanie udzielania kredytów walutowych o niskich stopach procentowych. Sytuacja uległa zmianie w 2014 r. w największych miastach Polski zaobserwowano ożywienie na rynkach mieszkaniowych. Nastąpił wzrost w sprzedaży mieszkań, jak i zwiększyła się liczba oferowanych mieszkań w nowych projektach inwestycyjnych. Obecnie jesteśmy w okresie ożywienia na rynku mieszkaniowym, z od kilku lat sytuacja się poprawia. Pozostaje mieć nadzieję, że czas załamania nie przyjdzie tak szybko.

Opracowano na podstawie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-i-vi-2017-r-,5,68.html

fot. Alexas_Fotos, pixabay.com, CC0