Przejdź do treści

Rynek złota w drugim kwartale 2017

Drugi kwartał 2017 przyniósł spadek całkowitego popytu na złoto i wyniósł 953,4 ton. Był o 10% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast sprzedaż inwestycyjnych sztabek i monet.

Jubilerzy na całym świecie zużyli w tym okresie 480,8 ton złota, co daje wynik o 2% wyższy niż rok wcześniej. Największym konsumentem złota w postaci wyrobów jubilerskich są Chiny, gdzie w minionym kwartale zakupiono 137,7 t złota – o 5% mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Na drugiej pozycji zaś uplasowały się Indie. Tam na potrzeby branży jubilerskiej poszło 126,7 t złota, czyli o 41% więcej rok do roku. Popyt był wspierany zakupami z okazji ślubów a także lokalnych świąt.

Popyt na złoto w przemyśle i protetyce dentystycznej wzrósł o zaledwie 2% i wyniósł 81,3 t złota. Z czego 64,3 zużył przemysł elektroniczny,12,7 przemysł pozostały, a 4,3 t protetycy.

Złoto inwestycyjne w postaci fizycznej (sztabki i monety) sprzedało się w ilości 240,8 t, co daje wynik o 13% wyższy, niż w roku poprzedzającym. Jest to jednak ilość, która w dalszym ciągu znajduje się poniżej średniej kwartalnej za okres trzech oraz pięciu lat.

Najwięcej złota inwestycyjnego kupili Chińczycy (62,6 t), odnotowując dynamiczny wzrost popytu o 56%. W Indiach popyt inwestycyjny wzrósł o 26% osiągając poziom 40,7 t. W Turcji inwestorzy zakupili 23 t złota, a więc o 155% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W Stanach Zjednoczonych zakupiono 10,2 ton złota i był to najniższy popyt od trzeciego kwartału 2013 roku. Popyt z Europy był na poziomie nieznacznie niższym niż w ubiegłym roku i wyniósł 40,3 ton.

W II kwartale 2017 roku dodatni bilans inwestycji netto zrealizowanych poprzez ETF-y (ang. Exchange Traded Funds) stanowił 56 ton złota i był o 76% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W Stanach Zjednoczonych zainwestowano poprzez ETF-y w 30,9 t złota. W Chinach natomiast depozyty złota funduszy ETF zmniejszyły się o 9 ton. Poziom inwestycji w należących do europejskich inwestorów funduszach ETF osiągnął rekord wszechczasów i zbliżył się do 1 tysiąca ton kruszcu. Na koniec pierwszego półrocza br. fundusze ETF posiadały łącznie 2 312,7 t złota.

Zakupy netto złota realizowane przez banki centralne i międzynarodowe instytucje stanowiły w II kwartale 2017 roku 94,5 ton, wobec 78,4 ton w roku poprzedzającym (wzrost o 20%). Rosja zakupiła w tym okresie 35,7 t złota zwiększając swój poziom rezerw do 1 715,8 ton (17% rezerw walutowych kraju). Natomiast Turcja powiększyła rezerwy kruszcu o 21 ton. Zakupy złota kontynuował również Kazachstan, powiększając stan ich posiadania o 11,3 ton.

W II kwartale 2017 roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 791,2 t złota, czyli o 2,6 tony mniej niż rok wcześniej. Bilans pozycji zabezpieczających był ujemny i stanowił 5 ton złota. Natomiast ze skupionego złomu odzyskano 279,7 tony czystego złota, co oznacza spadek o 18% wobec poprzedniego roku.

Całkowita podaż złota w II kwartale 2017 roku wyniosła 1 065,9 ton i była o 8% niższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.