Przejdź do treści

Rynek złota po trzech kwartałach 2016

Wzrost ceny złota spowodował spadek popytu na ten kruszec. Zyskali na tym sprzedający posiadane precjoza w postaci złomu.

Wg raportu „GFMS Gold Survey 2016 Q3” opublikowanego przez Thomson Reuters, w trzecim kwartale bieżącego roku ogólny popyt na złoto w postaci fizycznej był o 30 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniósł 767 ton. Był to w dużej mierze skutek wzrostu notowań złota, którego średnia cena w trzecim kwartale br. była o około 20 proc. wyższa niż rok wcześniej. Natomiast popyt na złoto za okres trzech kwartałów br. stanowił 2 238 ton wobec 3 017 ton w analogicznym okresie 2015 roku, co oznacza spadek o 26 proc.

Najwięcej złota idzie na wytwarzanie biżuterii. W trzecim kwartale br. jubilerzy na całym świecie zużyli 409 ton złota, tj. o 27 proc. mniej niż przed rokiem. Konsumenci zakupili w wyrobach jubilerskich 375 ton kruszcu, czyli o 28 proc. mniej niż przed rokiem. Na taki wynik miał istotny wpływ spadek popytu jubilerskiego w Chinach – o 27 proc. tj. do poziomu 98,1 ton a także w Indiach, gdzie w wyrobach jubilerskich kupiono o 41 proc. mniej złota, tj. 106,7 ton. W ciągu pierwszych 9 miesięcy br. na produkcję wyrobów jubilerskich na całym świecie przeznaczono 1 166 ton złota – o 28 proc. mniej niż rok wcześniej.

Przemysł zużył w trzecim kwartale br. 84 tony złota wobec 90 ton przed rokiem. Zmniejszyło się też zapotrzebowanie na złoto w okresie trzech kwartałów br. – z 275 ton w zeszłym roku do 250 ton w tym roku.

W trzecim kwartale br. detaliczny popyt inwestycyjny na złoto w postaci sztabek i monet wyniósł 211 ton wobec 299 ton rok wcześniej. O 60 proc. spadł poziom inwestycji w złoto w Indiach, gdzie kupiono tylko 22 tony kruszcu. Spadki popytu inwestycyjnego miały miejsce na wszystkich kontynentach. Jednak w Chinach, jako nielicznym z krajów, detaliczny popyt inwestycyjny wzrósł – o 11 proc. osiągając poziom 57,7 ton. Natomiast w ciągu trzech kwartałów br. inwestorzy na całym świecie zakupili 676 ton złota wobec 801 ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Trzeci kwartał był kolejnym okresem dużych inwestycji w fundusze ETF. Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży tytułów uczestnictwa w tego rodzaju funduszach wyniosło 124 tony. Mimo tego, że było ono niższe niż poprzednich dwóch kwartałach, to jednak ten rok będzie należeć do nadzwyczaj udanych w tym obszarze inwestycji. W okresie trzech kwartałów br. aktywa funduszy ETF powiększyły się o 693 tony złota. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku z funduszy ETF ubyło 56 ton kruszcu.

Banki centralne zakupiły w trzecim kwartale br. 63 tony złota netto, wobec 152 ton rok wcześniej. Natomiast w okresie trzech kwartałów 2016 roku rezerwy złota w skarbcach narodowych wzrosły o 147 ton. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku zakupy netto oficjalnego sektora bankowego wyniosły 327 ton.

Podaż złota z kopalń i skupu złomu wyniosła w trzecim kwartale br. 1 153 ton i była o 14 ton (1,3 proc.) wyższa niż rok wcześniej. Z tego kopalnie dostarczyły 817 ton – o 5 proc. mniej wobec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Natomiast ze skupu złomu pochodziło 336 ton złota – o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Główną przyczyną wzmożonej wyprzedaży prywatnych kosztowności był wzrost cen złota.

W okresie trzech kwartałów br. podaż złota wyniosła 3 390 ton i była o 4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kopalń pochodziło 2 411 ton kruszcu a ze skupu złomu 980 ton. W analogicznym okresie ubiegłego roku podaż netto kopalń stanowiła 2 369 ton złota a w złomie skupiono 875 ton kruszcu.

O całkowitym popycie na złoto za ten rok zadecyduje czwarty kwartał. Popyt konsumencki obejmujący zakupy biżuterii oraz inwestycje może być wyższy niż w poprzednich kwartałach, zarówno ze względu na święto Diwali i okres ślubów w Indiach, jak również zbliżający się okres nowego roku w Chinach. Niewiadomą pozostaje wynik wyborów prezydenckich w USA, ale może on mieć pewien wpływ na popyt inwestycyjny i kształtowanie się cen złota w nachodzących miesiącach.

Opracowano na podstawie GFMS Gold Survey 2016 Q3 – Thomson Reuters