Przejdź do treści

Rynek złota w 2017 roku

W ubiegłym roku odnotowano spadek globalnego popytu na złoto. Więcej złota zakupili jubilerzy oraz przemysł.

Jak podała Światowa Rada Złota, w 2017 roku globalny popyt na złoto był o 7% niższy aniżeli rok wcześniej i wyniósł 4 071,7 ton. Z tego jubilerzy zużyli 2 135,5 ton złota, tj. o 4% więcej niż rok wcześniej. Największym konsumentem złota w postaci wyrobów jubilerskich były Chiny, gdzie w pod postacią biżuterii zakupiono 646,9 ton złota – o 3% więcej niż w 2016 roku. Na drugiej pozycji były Indie – tam na potrzeby produkcji wyrobów jubilerskich poszło 562,7 ton złota, co oznacza wzrost popytu o 12%. Natomiast popyt jubilerski w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3% do 122,1 ton, przy czym czwarty kwartał był najlepszy od ośmiu lat. Impulsem do wzmożonych zakupów precjozów pod koniec roku był okres świąteczny oraz dobra sytuacja materialna Amerykanów.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Globalne trendy gospodarcze na następne 30 lat

W przemyśle i protetyce dentystycznej znalazło zastosowanie 332,8 ton złota, tj. o 3% więcej niż rok wcześniej. Z tego 265,3 ton zużył przemysł elektroniczny. Inne sektory zapotrzebowały 50,6 ton złota a protetycy 16,8 ton.

Na inwestycje w złoto w postaci fizycznej (sztabki i monety) przypadło 1 029,2 ton kruszcu, czyli o 2% mniej niż w roku poprzedzającym. Najwięcej złota kupili Chińczycy 306,4 ton – wzrost popytu o 8%. W Indiach popyt inwestycyjny zwiększył się o 2% osiągając poziom 164,2 ton. Znacząco wzrósł popyt w Turcji, gdzie w sztabkach i monetach ludność kupiła 52,4 ton złota – o 78% więcej niż w 2016 roku.

Popyt na Bliskim Wschodzie wzrósł w 2017 roku o około 100% i wyniósł 40,5 ton. Z kolei ubiegłoroczny popyt w Europie na inwestycje w szlachetny metal był o 7% niższy wobec poprzedzającego roku. W Niemczech, które są największym rynkiem złota na naszym kontynencie odnotowano spadek popytu inwestycyjnego o 4,5 ton do 106,3 ton.

W 2017 roku do funduszy notowanych na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”) napłynęło netto 202,8 ton złota. Jest to o 63% mniej wobec poprzedniego roku. W efekcie na koniec grudnia ubiegłego roku fundusze ETF na całym świecie posiadały w zarządzaniu 2.368,2 ton złota wobec 2 165,4 ton rok wcześniej. Natomiast wartość tego kruszcu wyniosła 98,7 mld dolarów.

Europejskie ETF-y powiększyły zapasy o 148,9 ton kruszcu, co oznacza, że są odpowiedzialne za 73% wzrostu aktywów tego rodzaju wehikułów inwestycyjnych na świecie. Notowane w Stanach Zjednoczonych fundusze zwiększyły aktywa o 63,0 ton złota. Natomiast Azja i pozostałe kontynenty zredukowały złote aktywa o 9,2 ton.

Banki centralne i międzynarodowe instytucje zwiększyły w ubiegłym roku stan posiadania złota o 371,4 ton. Jest to o 5% mniej niż w 2016 roku. Rosja zakupiła 223,5 ton złota, zwiększając rezerwy kruszcu o 14% w skali roku do poziomu 1 838,8 ton. Obecnie stanowią one 18% rezerw walutowych Rosji. Natomiast Turcja powiększyła rezerwy złota o 86 ton i na koniec ubiegłego roku posiadała ponad 200 ton kruszcu. Zakupy złota konsekwentnie kontynuował Kazachstan, powiększając rezerwy o 42,9 ton. Obecnie w skarbcu narodowym Kazachstanu znajduje się ponad 300 ton złota.
Według szacunków World Gold Council, w 2017 roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 3 268,7 ton złota, tj. o 5,7 ton więcej niż rok wcześniej. Na transakcje zabezpieczające (ang. hedging) przeznaczono 30,4 ton złota. Natomiast ze skupionego złomu odzyskano 1 160,0 ton czystego złota – o 10% mniej niż rok wcześniej.

Po podsumowaniu całkowita podaż złota w 2017 roku wyniosła 4 398,4 ton i była o 4% niższa wobec poprzedzającego roku.

Popyt na złoto

Źródło: Opracowano na podstawie danych World Gold Council

enEnglish (angielski)