Rynek złota w III kwartale 2017

W trzecim kwartale bieżącego roku nastąpił niewielki spadek całkowitego popytu na złoto w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zwiększyły się natomiast zakupy sztabek i monet.

W III kwartale 2017 roku całkowity popyt na złoto wyniósł 915 ton i był o 9% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast skumulowany popyt za trzy kwartały tego roku był o 12% niższy aniżeli rok wcześniej.

Jubilerzy na całym świecie zużyli w tym okresie 478,7 ton złota, tj. o 3% mniej niż rok wcześniej. Największym konsumentem złota w postaci wyrobów jubilerskich były Chiny, gdzie zakupiono w ubiegłym kwartale 159,3 ton złota, o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Na drugiej pozycji uplasowały się Indie - tam na potrzeby produkcji wyrobów jubilerskich poszło 114,9 ton złota, co oznacza spadek o 25% wobec III kwartału ubiegłego roku.

W przemyśle i protetyce dentystycznej znalazło zastosowanie 84,2 ton złota, o 2% więcej niż rok wcześniej. Z tego 67,3 ton zużył przemysł elektroniczny. Inne sektory przemysłu zapotrzebowały 12,8 ton złota a protetycy 4,2 ton.

W III kwartale br. na inwestycje w złoto w postaci fizycznej (sztabki i monety) przypadło 222,3 ton kruszcu, tj. o 17% więcej niż w roku poprzedzającym. Najwięcej złota kupili Chińczycy 64,3 ton - wzrost popytu o 57%. W Indiach było odwrotnie - popyt inwestycyjny spadł o 23% osiągając poziom 31 ton. Inwestorzy w Turcji zakupili w sztabkach i monetach 15 ton złota. Jest to trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Popyt Europejczyków na sztabki i monety wyniósł w III kwartale br. 45,5 ton i był o 36% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z tego 25,1 ton kupili Niemcy. Niski popyt odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowił on 7,3 ton kruszcu wobec 17,7 ton rok wcześniej. Napięcia na Półwyspie Koreańskim spowodowały wzrost zainteresowania złotem mieszkańców Korei Południowej, którzy kupili w III kwartale br. 1,4 tony złota w postaci sztabek i monet, o 42% więcej niż rok wcześniej.

W III kwartale 2017 roku dodatni bilans inwestycji netto zrealizowanych poprzez fundusze notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”) wyniósł 18,9 ton złota i był o 87% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W efekcie na koniec III kwartału br. ETF-y na całym świecie posiadały w zarządzaniu 2 343,2 ton złota.

Zakupy netto złota realizowane przez banki centralne i międzynarodowe instytucje stanowiły w III kwartale 2017 roku 111 ton, wobec 88,8 ton w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Rosja zakupiła 63 tony złota, zwiększając poziom rezerw do 1 778,9 ton, które stanowią 17% rezerw walutowych kraju. Natomiast Turcja powiększyła rezerwy kruszcu o 30,4 ton. Zakupy złota kontynuował również Kazachstan, powiększając stan posiadania o 10,3 ton.

W III kwartale 2017 roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 841 ton złota, o 9,2 tony mniej niż rok wcześniej. Bilans transakcji zabezpieczających (ang. hedging) był ujemny i stanowił 10 ton złota. Natomiast ze skupionego złomu odzyskano 315,4 ton czystego złota - o 6% mniej niż rok wcześniej.

Po podsumowaniu całkowita podaż złota w III kwartale 2017 roku wyniosła 1.146,4 ton i była o 2% niższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Opracowano na podstawie danych World Gold Council.

Jan Mazurek