Rynek złota w III kwartale 2019 r.

Łączny popyt na złoto w trzecim kwartale 2019 r. wzrósł nieznacznie, do 1 107,9 ton, przede wszystkim za sprawą największym napływom do funduszy ETF od 2016 roku.

Mysaver poleca:

Wzrost napływów do ETF (258 ton) zrównoważył słabość w innych sektorach rynku, jednocześnie podnosząc całkowity popyt o 3 proc. w trzecim kwartale. Ciągle utrzymuje się silny popyt na złoto ze strony banków centralnych. Spadek pojawił się w popycie biżuteryjnym (-16 proc.) oraz na fizycznym złocie inwestycyjnym, czego prawdopodobną przyczyną były wieloletnie, a w kilku przypadkach także rekordowe maksima.

Fundusze ETF

W ciągu całego III kwartału zasoby funduszy ETF zasilanych złotem wzrosły o 258,2 tony, co jest najwyższym poziomem wpływów od I kwartału 2016 roku. Jednocześnie zasoby wszystkich funduszy osiągnęły również rekordowy poziom 2 855,3 ton.

Banki centralne

W dalszym ciągu trwa fala zakupów złota przez banki centralne. W III kwartale 2019 roku banki zakupiły 156,2 tony złota. Jest to spadek o 28 proc. w stosunku do III kwartału 2018 roku, jednak w tamtym okresie wystąpiły największe zakupy złota przez banki centralne.

Najaktywniejszymi kupcami były (bez niespodzianek): Turcja (71,4 tony), Rosja (34,9 ton) oraz Chiny (21,8 ton). Zakupów dokonały także banki centralne Zjednoczonych Emiratów Arabskich (4,9 t), Kataru (3,1 t), Kazachstanu (2,1 t), Kenii (1,9 t) oraz Republiki Kirgiskiej (1,2 t).

Biżuteria

Popyt biżuteryjny spadł o 16 proc. (do 460,9 t) w trzecim kwartale. Wpływ na to miała pogarszająca się sytuacja gospodarcza, niepewność geopolityczna, a także rekordowo wysokie ceny złota w wielu walutach świata.

Największe spadki odnotowały kluczowe dla branży biżuteryjnej rynki: Indie (-32 proc.) i Chiny (-12 proc.).

Fizyczne złoto inwestycyjne

Popyt na fizyczne złoto inwestycyjne w III kwartale spadł o połowę, do 150,3 ton. Podobnie jak w przypadku biżuterii, dotyczy to w największym stopniu rynków Chińskiego (-50 proc. do 42,8 ton) i Hinduskiego (-35 proc. do 22,3 ton), gdzie poziom tych zakupów jest największy. Historycznie rekordowa cena kruszcu w lokalnych walutach powoduje, że inwestorzy wstrzymywali się z podjęciem decyzji zakupowych.

Podaż złota

W III kwartale 2019 roku podaż wyniosła 1 222,3 tony, co oznacza 4-procentowy wzrost w stosunku do III kwartału ubiegłego roku.

Wzrost podaży napędzany był głównie wzrostem podaży złota z recyclingu (10 proc.), co było efektem historycznie wysokich cen złota. Produkcja kopalni spadła o 1 proc. z 883,3 do 877,8 ton.

Opracowanie na podstawie: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2019