Przejdź do treści

Rynek złota wyceniony na 210 mld dolarów

  • Mysaver 

Wartość złotego przemysłu wyceniona została na ponad 210 mld dolarów, czyli sumę zbliżoną do PKB Irlandii czy Republiki Czeskiej. Na tyle oszacował ją PricewaterhouseCoopers, który na zlecenie World Gold Council opracował raport na temat bezpośredniego wpływu złota na gospodarkę w 2012 r.

Autorzy raportu prześledzili wkład złota w gospodarkę począwszy od jego wydobycia aż po konsumpcję. W swoich badaniach posługiwali się miarami wartości dodanej brutto, co pozwoliło oszacować wkład rynku złota w produkt krajowy brutto gospodarek.

Sektor wydobywczy wypracował dla 15 największych pod względem wydobycia krajów ponad 78,4 mld dolarów. Najwięcej złota wydobyły Chiny (413 ton), Australia (250 ton) i Stany Zjednoczone (231 ton), ale największy wpływ na wzrost gospodarczy wydobycie złota miało w krajach rozwijających się. Producenci złota wytworzyli 15 procent PKB Papui-Nowej Gwinei, 8 procent PKB Ghany i 6 procent PKB Tanzanii. Gospodarki te przodowały również pod względem udziału złota w ich eksporcie. Stanowiło ono 36 procent wartości eksportu Tanzanii oraz 26 procent Ghany i Papui-Nowej Gwinei. Badanie obejmowało tylko wydobywców działających na dużą skalę, dlatego wyniki mogły być jeszcze większe. Wielcy producenci złota z 15 gospodarek o największym wydobyciu zatrudniali w 2012 r. 527 900 osób. Najwięcej w RPA (145 tys.), Rosji (138 tys.) i Chinach (98 tys.).

Sektor przetapiania złota, który dostarcza 36 procent podaży tego surowca, wyceniony został na 25 mld dolarów. Największy wkład miały Stany Zjednoczone (129 ton), Włochy (123 tony), Chiny (120 ton) oraz Indie (113 ton).

Natomiast strona popytowa w 13 krajach o największej konsumpcji złota, wliczając inwestycyjne zakupy małych sztabek i monet oraz produkcję i zakup biżuterii, wyceniona została na 110 mld dolarów. Liderami zakupów były oczywiście Indie (942 ton) oraz Chiny (840 ton). Na globalny popyt złożyły się: biżuteria (43 procent), popyt inwestycyjny na monety, sztabki i ETFy (35 procent), zakupy banków centralnych (12 procent) oraz wykorzystanie w przemyśle (10 procent).

Globalna podaż złota w 2012 r. wyniosła 4 477 ton. Około dwie trzecie pochodziło z wydobycia, a jedna trzecia z przetopu. Wartość dodana brutto 1 tony złota pochodzącego z wydobycia wyceniona została na 36 mln dolarów, podczas gdy 1 tona złota przetopionego na ok. 16 mln dolarów. Przeliczając to na 1 uncję, jej wydobycie kosztuje średnio 1120 dolarów, a przetopienie ok. 500 dolarów.

Grzegorz Jaeger