Mysaver.pl i RynekZlota24.pl od dziś razem

Dziś drogi obydwóch naszych serwisów edukacyjnych krzyżują się i jednoczą pod jednym, wspólnym szyldem - Mysaver. Wydarzenie to niewiele zmienia w wymiarze praktycznym, jednak stanowi symboliczny krok w przyszłość.

Startując w 2011 roku z serwisem RynekZlota24.pl, za cel stawialiśmy sobie przede wszystkim promowanie złota oraz edukację w zakresie inwestowania w metale szlachetne. Od 2014 w ramach serwisu wyodrębniła się jednak sekcja poświęcona finansom osobistym, która w 2016 przybrała postać odrębnej marki – Mysaver.pl – również w formie drukowanego kwartalnika oraz kanału na YouTube.

Dziś jednoczymy na powrót nasze serwisy, by dalej kontynuować swą misję edukacyjną w jeszcze szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy. Bo wierzymy, że metale szlachetne stanowią nieodzowny element edukacji finansowej, zwłaszcza w czasach, gdy wisi nad nami mroczne widmo wielkich kłopotów systemu emerytalnego.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że nie uważamy metali szlachetnych za lekarstwo na wszystkie bolączki. Dlatego piszemy o różnych formach inwestowania i lokowania pieniędzy, w których jednak zawsze widzimy miejsce dla metali, chociażby jako formy zabezpieczenia przed kryzysem czy dywersyfikacji.

Wysoce cenimy sobie zaufanie, które pokładacie w nas jako czytelnicy i pragniemy zapewnić, że nie ustaniemy w naszych wysiłkach o stałe podnoszenie jakości i wartości merytorycznej naszych treści. Bo jednoczy nas coś więcej, niż obowiązek codziennego wykonywania pracy zarobkowej 😊 – jest to przekonanie o tym, że robimy coś ważnego, użytecznego, a dla kogoś może również i pomocnego.