Sektor ubezpieczeniowy w Chinach a rynek złota

Sektor ubezpieczeniowy w Chinach a rynek złota

Ostatni światowy kryzys finansowy, spowodował przekształcenia w sektorze finansowym. Wydarzenia z 2008 roku wpłynęły również na postrzeganie branży ubezpieczeniowej. Europejski i Amerykański sektor ubezpieczeniowy również musiał dostosować się do nowej sytuacji. Obecnie istnieje kolejny niezwykle istotny region świata, który jest ważnym uczestnikiem tego rynku – Chiny. Jaką rolę w tej branży może odgrywać złoto?

Chiny stały się ważnym uczestnikiem i budowniczym globalnego wzrostu gospodarczego. W 2017 r., według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), światowy wzrost gospodarczy umocnił się do 3,6%, z czego 30% stanowił wkład chińskiej gospodarki.

W ostatnim raporcie Światowej Rady Złota Deyun Cao, wiceprezes i sekretarz generalny The Insurance Asset Management Association of China (IAMAC) przeanalizował rozwój sytuacji w sektorze ubezpieczeniowym jak również ocenił jaką rolę może odgrywać złoto w tej branży. Ponieważ sektor ten szuka długoterminowych i trwałych zysków.

Kolejnym elementem umacniającym pozycję Chin jest wewnętrzna polityka. Chiński rząd stopniowo otwiera gospodarkę krajową wprowadzając nowe ustawodawstwo w branży finansowej tym samym ułatwiając wejście nowych zagranicznych graczy.

Jak podaje WGC, w kwietniu dyrektor Chińskiego Banku Ludowego – Yi Gang ogłosił 12 konkretnych działań mających na celu pobudzenie liberalizacji finansowej. W ostatnich dekadach chińska branża zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi również przeszła znaczącą transformację, co skutkowało szybkim wzrostem podmiotów krajowych i zagranicznych.

Między 2006 r. a 2017 r. średni roczny wzrost aktywów ubezpieczeniowych wyniósł 23,85%, a wartość aktywów rosła w podobnym tempie. W 2017 r. składki ubezpieczeniowe wzrosły o 18% rok do roku do 3,66 biliona juanów (562 mld USD); wartość zarządzanych aktywów wzrosła o 11,4% do 14,9 biliona juanów (2,29 biliona USD), a aktywa ogółem wzrosły o 11% do 16,75 biliona juanów (2,57 biliona USD).

Źródło: CBIRC; World Gold CouncilSource: Metals Focus; World Gold Council

Co ciekawe, zagraniczni operatorzy stanowią blisko 30% rynku. Obecnie w Chinach jest 57 firm (z 16 krajów) ubezpieczeniowych obejmujących ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe, reasekurację i zarządzanie aktywami ubezpieczeniowymi. Istnieje 13 zagranicznych pośredników ubezpieczeniowych i 141 biur reprezentujących zagraniczne firmy ubezpieczeniowe. Firmy te systematycznie zwiększają udział w rynku i oczekuje się, że będą nadal to robić.

– Natomiast chińskie firmy ubezpieczeniowe dywersyfikują swoje aktywa i zwiększają inwestycje zagraniczne – wskazuje Deyun Cao.

Do końca 2017 r. saldo zagranicznych inwestycji funduszy ubezpieczeniowych wyniosło prawie 70 mld USD, co stanowiło 2,3% łącznych aktywów sektora ubezpieczeń. Tempo inwestycji przyspiesza.

Chiński sektor funduszy ubezpieczeniowych stawia na różnorodne lokacje aktywów, co świadczy o jego profesjonalizacji i dojrzałości. Jego wydajność jest coraz większa zarówno jak zasięg. Dywersyfikacja lokacji aktywów pomagają również zapobiegać ryzyku systemowemu i zmniejszać narażenie na indywidualne ruchy na rynku.

Obecnie w Państwie Środka, nieco ponad 47,51% wszystkich aktywów ubezpieczeniowych stanowią papiery wartościowe o stałym dochodzie, z czego 34,59% to obligacje, a 12,92% to depozyty bankowe. Kolejne 12,3% aktywów stanowią akcje, z czego 7,26% to akcje, a 5,04% to fundusze; 26,57% to alternatywy; a 13,62% jest alokowanych do innych aktywów.

Źródło: CBIRC; World Gold Council

Oczywiście Chiny stoją przed wyzwaniami współczesnego świata takimi jak globalne ocieplenie, degradacja środowiska czy problemy społeczne, toteż chiński sektor zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi przykłada coraz większą wagę właśnie do tych dziedzin. „Zielone” finanse i odpowiedzialne inwestycje stają się coraz popularniejszymi rozwiązaniami.

Patrząc jednak w przyszłość, ubezpieczyciele chętnie szukają nowych aktywów. Upatrują zyski w długoterminowych źródłach finansowania na dużą skalę, długoterminowych stabilnych stopach zwrotu jak również chcą uniknąć ryzyka finansowego. Złoto staje się lokacją która może spełnić powyższe warunki.

Dzięki wsparciu Światowej Rady Złota, chiński sektor zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi obecnie prowadzi analizę możliwości inwestowania w złoto. Historyczne dane rynkowe pokazują, że złoto, jako wysoko płynny składnik aktywów, stanowi skuteczne narzędzie do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Ma mocne i konsekwentne osiągnięcia i nie jest podatny na ryzyko niewypłacalności. W przypadku inflacji lub deprecjacji waluty może również poprawić skorygowane o ryzyko portfela stopy zwrotu i utrzymać lub nawet zwiększyć wartość aktywów dla klientów. Badania IAMAC są w toku, jednak są przekonani, że złoto może być skutecznym aktywem dla szybko rozwijającego się sektora ubezpieczeń w Chinach.

Na podstawie: https://www.gold.org/research/gold-investor/gold-investor-october-2018/prospects-for-gold-in-chinas-insurance-industry

Photo by Jimmy Chang on Unsplash