Sposoby na inwestowanie w złoto w Polsce

Rynek złota inwestycyjnego rośnie w Polsce w zaskakującym tempie. Coraz większa oferta nabycia powinna cieszyć potencjalnych inwestorów, choć wraz z rozwojem rynku pojawiają się zagrożenia, o których należy wiedzieć przed dokonaniem pierwszej inwestycji. Złoto jako walor w portfelu inwestycyjnym ma spełnić jedno podstawowe zadanie: zapewnić bezpieczeństwo i płynność w razie kryzysu gospodarczego czy walutowego, ale także w przypadku zamieszek, wojen czy upadku systemu monetarnego.

Dlatego jedynym rozsądnym sposobem inwestowania w złoto jest fizyczne kupowanie kruszcu.

Dla potencjalnych inwestorów dostępnych jest kilka różnych form inwestycji w złoto:

  • Złoto fizyczne
  • Inne formy inwestowania: złoto wirtualne, certyfikaty, kontrakty, ETFy zagraniczne 1, akcje spółek wydobywczych i akcje dilerów złota

Złoto fizyczne (formie sztabek lub monet bulionowych) to najbezpieczniejsza forma inwestowania. W Polsce można dokonywać zakupów u dilerów, w bankach oraz od osób fizycznych. Firma oferująca stałą sprzedaż metali szlachetnych powinna spełniać szereg kryteriów.

  • Fizyczna dostępność monet i sztabek

To najważniejsze kryterium. Porządny diler powinien posiadać na stanie pewną ilość złotych i srebrnych walorów, aby umożliwić bezpośrednią transakcję kupującemu. Jest to sytuacja, w której inwestor nie bierze na siebie ryzyka związanego z brakiem płynności lub wręcz bankructwem dilera.

  • Forma prawna

Firma zajmująca się sprzedażą złota winna być spółką kapitałową, aby zapewnić kupującemu bezpieczeństwo transakcji. Dodatkowo dużą rolę odgrywa kapitał zakładowy spółki. Trudno uznać za bezpieczną sytuację, w której inwestor powierza swoje kilkumilionowe oszczędności firmie dysponującej kapitałem w wysokości 100 tys. złotych. Chętnych na łatwy zarobek nie brakuje i na rodzimym podwórku coraz częściej spotkamy firmy bez własnej siedziby, podające do kontaktu jedynie formularz na stronie bądź telefon komórkowy. Kompania bez siedziby, bez danych rejestrowych i odpowiedniego kapitału nie powinna być w ogóle brana pod uwagę przy wyborze partnera do inwestycji w złoty kruszec.

Coraz większa świadomość inwestycyjna sprawia, że na rynku pojawiają się nowi gracze. Rok 2011 upłynął w Polsce pod znakiem wchodzenia na ten rynek banków. Dziś złoto w swojej ofercie posiada Alior Bank proponujący fizycznie dostępne sztabki inwestycyjne dostarczane przez Mennicę Wrocławską do prawie 200 oddziałów w Polsce. Wśród banków oferujących złoto znajdziemy też BZ WBK oraz BOŚ Bank, które prowadzą sprzedaż internetową, a także Noble Bank proponujący wraz z Mennicą Polską złoto w ofercie subskrypcji.

Złote sztabki można również znaleźć na aukcjach internetowych, ale niezbędne jest tu zachowanie ostrożności. Wielu sprzedawców występujących w charakterze „doradców” nie ma pojęcia co to jest ryzyko kursowe czy walutowe i nigdy nie spotkali się ze słowem hedge. 2 W przypadku odroczonych terminów dostawy narażamy się na ryzyko związane z bankructwem firmy w razie nagłych zmian cen złota, czy choćby na zwykłą nieuczciwość. Odradzamy korzystanie z „okazji” cenowych, ponieważ takowe zazwyczaj nie istnieją, a błąd może nas drogo kosztować.

Oprócz lokowania w sztabki inwestor w Polsce ma również do wyboru inne metody inwestowania.

  • Złoto wirtualne

Nabywa się je za pomocą różnego rodzaju platform on-line. Taka inwestycja wiąże się nieco mniejszymi kosztami (tzw. spread 3),a także całkiem niezłą płynnością, natomiast do wad należy zaliczyć składowanie złota poza granicami kraju, a także dodatkowe koszty jakie są naliczane w przypadku decyzji o odbiorze złota w formie sztabek.

  • Kontrakty na złoto

Umożliwiają one uzyskanie bardzo dużej dźwigni (nawet 1:100) i wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Spekulowanie na kontraktach to gra, a nie inwestowanie i należy zostawić ją specjalistom grającym w krótkim terminie.

  • ETF-y i tzw. pool accounts 4

Pozwalają na ekspozycję na cenę metali szlachetnych lecz nie dają nam możliwości ich fizycznego odbioru, więc nie eliminują ryzyka.

  • Akcje spółek wydobywczych

Taka inwestycja ma charakter mocno spekulacyjny, a wysokie ryzyko równoważy szansa na wysokie zyski. Wraz ze wzrostem ceny surowca bazowego wykładniczo rośnie wartość przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, cena jego akcji.

  • Akcje dilerów

Ostatnia metoda na zyski na rynku metali szlachetnych to inwestowanie w akcje dilerów zajmujących się profesjonalnym obrotem metalami szlachetnymi. Dziś można to zrobić poprzez nabycie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub jednej z debiutujących spółek na rynku New Connect. Jedną z takich spółek jest Mennica Wrocławska sp. z o.o., która planuje debiut na rynku NewConnet w I półroczu 2012 roku. Taka inwestycja wiąże się z bezpośrednią ekspozycją na kondycję spółki.

1 ETF – Exchange Traded Fund (ang.) -  jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie (za: Wikipedia)

2 Hedge (ang.) – instrument finansowy mający na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z transakcją, w której czynnikami zmiennymi są np. kursy walut lub surowców

3 Spread (ang.) - różnica między ceną kupna i sprzedaży

4 Pool account (ang.) – konto wirtualne pozwalające na niealokowaną akumulację metali szlachetnych