Banki na celowniku UOKiK. Chodzi o spready walutowe

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów trwają postępowania przeciwko kilku bankom. UOKiK sprawdza klauzule zawarte we wzorcach aneksów do umów kredytów i pożyczek hipotecznych w obcych walutach. Wątpliwości budzą niejasne zasady ustalania kursów walut.

Działania, jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów.

Wszczęliśmy kolejne postępowania dotyczące spreadów, postawiliśmy zarzuty kolejnym bankom: Deutsche Bank, Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank Polska – potwierdza Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W sumie UOKiK sprawdza zasady ustalania kursów w 10 bankach. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bankowi Millennium. W maju – kolejnym trzem bankom: Deutsche Bankowi, Getin Noble Bankowi i Raiffeisen Bank Polska.

Niejasne zasady ustalania kursów walut

Jak tłumaczy Niechciał, działania dotyczą uznania za niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach aneksów do umów pożyczek i kredytów hipotecznych, wyrażonych w walutach obcych.

Wątpliwości budzą niejasne zasady ustalania kursów walut. Są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie, np. w oparciu o kursy średnie międzybankowe, średni kurs z rynku walutowego czy płatny, trudno dostępny dla klientów serwis Reuters. Banki odsyłają też konsumentów do tabel, które same sporządzają, jednak nie określają, kiedy i ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie kredytobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę – wyjaśnia Marek Niechciał.

Czytaj także: Kryzys zaufania na polskim rynku kapitałowym

Postępowania przeciwko bankom mogą zakończyć się wydaniem decyzji, w której urząd może zakazać dalszego wykorzystywania danego wzorca umowy.

Maksymalna kara może wynieść do 10 procent obrotu banku – dodaje Niechciał.

Urzędnicy przypominają, że w przypadku problemów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi finansowe, konsumenci mogą liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego.

fot. NikolayFrolochkin, pixabay.com, CC0