Srebrna moneta Pięć wieków reformacji w Polsce

23 października 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską Pięć wieków Reformacji w Polsce.

Reformacja była ruchem religijnym i społecznym, postulującym zmiany w polskim Kościele. Istniała od XVI w. do połowy XVII w. Polska reformacja wyróżniała się dynamicznym rozwojem od XVI w., ale ostatecznie szybkim upadkiem w XVIII w. Według niektórych historyków, tylko w Rzeczypospolitej Polskiej reformacja naruszyła jednocześnie władzę monarchiczną oraz kościelną.

Na rewersie monety widnieje podobizna luterańskiego biskupa Juliusza Burschego z komandorią Orderu Polonia Restituta, czyli postać niezwykle zasłużona dla Państwa Polskiego. W 1919 r. biskup uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu i pełnił funkję eksperta polskiego do spraw Śląska Cieszyńskiego oraz Prus Wschodnich. W latach 1919–1920 zarządzał polskim komitetem plebiscytowym na Warmii. Powodem jego śmierci w berlińskim więzieniu na Moabicie było przywiązanie do polskości. Jego pełną podziwu postawę oraz odrzucenie niemieckich propozycji wyrzeczenia się polskości, podkreślała krajowa prasa konspiracyjna. Biskup zmarł z wycieńczenia w szpitalu więziennym Moabit – był wielokrotnie torturowany w czasie przesłuchań. Dokładna data jego śmierci nie jest znana, a 20 lutego 1942 r. to data umowna, uważana za najbardziej prawdopodobną.

Na awersie srebrnej monety widnieje fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej, oficjalnie zawiązanej w styczniu 1573 r. na sejmie konwokacyjnym. Kilka artykułów tego aktu poświęcono zapewnieniu swobód religijnych dla wyznań chrześcijańskich, co oznaczało, że odtąd niemożliwe było stosowanie przemocy ani zmuszanie do zmiany wyznania.

Srebrna moneta Pięć wieków Reformacji w Polsce jest wybita w czysty srebrze próby .925 o wadze 28,28 g i jest prawnym środkiem płatniczym o nominale 20 zł. Nakład monety jest ograniczony do zaledwie 20 000 egzemplarzy. Całość wraz z certyfikatem autentyczności producenta jest zamknięta w eleganckim etui z logo Narodowego Banku Polskiego.

Moneta niebawem będzie dostępna w stacjonarnych Oddziałach Goldenmark i Mennicy Wrocławskiej oraz w sklepie internetowym wordpress-209130-2584706.cloudwaysapps.com: https://goldenmark.com/pl/piec-wiekow-reformacji-w-polsce-28-28-g-srebra/