Przejdź do treści

Srebro w blasku słońca

Srebro zyskuje coraz liczniejsze zastosowania w sektorze nowoczesnych technologii. Oznacza to wzrost popytu oraz presję na wzrost cen.

Czytaj także: Jak inwestować w srebro?

Srebro kontra złoto

Relacja między cenami złota i srebra mierzona jest wskaźnikiem gold/silver ratio, który obliczany jest jako iloraz notowań złota i srebra. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że cena złota zwiększyła się w większym stopniu niż cena srebra lub nastąpił stosunkowo mniejszy spadek ceny srebra niż złota.

Spadek wskaźnika gold/silver ratio świadczyć może, o względnym wzroście siły rynku srebra wobec rynku złota. Obecnie wskaźnik ten znajduje się na poziomie 60, co oznacza, że cena złota jest 60 razy wyższa niż cena srebra. Jest to poziom, który stanowi w przybliżeniu średnią z kilku lat.

W ostatnim czasie powstała korekta w trendzie wzrostowym tego wskaźnika. Oznacza to, że wobec spadku wartości dolara amerykańskiego srebro silniej zareagowało wzrostem ceny niż złoto. To była reakcja na złe wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, borykające się z rosnącym zadłużeniem i deficytem budżetowym. Srebro jest traktowane na równi ze złotem, jako aktywo, które pozwala zachować realną wartość pieniądza w trudnych okresach. Stąd w obawie przed negatywnymi skutkami ewentualnego tornado na rynkach finansowych ludzie, nauczeni doświadczeniem ostatniego kryzysu, dokonują coraz większych lokat wolnych środków w aktywa, które są odporne na kryzysy. Do takich zalicza się złoto i srebro, które są akceptowane na całym świecie.

Czytaj także: Fotowoltaika napędzi ceny srebra

Podaż i popyt

Jak wynika z raportu Silver Institute, w 2012 roku kopalnie dostarczyły na rynek 24,5 tys. ton srebra. W tym czasie globalny popyt na srebro wyniósł około 32,6 tys. ton. Niedobór był pokryty skupem złomu. Banki centralne praktycznie zrezygnowały ze wyprzedaży posiadanego srebra, traktując je jako cenny składnik aktywów rezerwowych.

Największym producentem srebra na świecie jest KGHM Polska Miedź SA., w ubiegłym roku dostarczył na rynek 1 274 tony srebra. Jednak wśród krajów liderem jest Meksyk, a Polska znajduje się na szóstym miejscu.

W ubiegłym roku przetworzono 26,3 tys. ton srebra, co stanowi 81 proc. całkowitego popytu. W produkcji urządzeń przemysłowych zużyto blisko 15 tys. ton srebra, czyli 44 proc. całkowitego popytu na ten metal. Należy dodać, że popyt przemysłowy na srebro ma silne fundamenty. Jest on efektem rosnących zastosowań w produkcji innowacyjnych urządzeń, które wymagają materiałów o odpowiednich właściwościach fizyko-chemicznych.

Udział jubilerów w ubiegłorocznym popycie na srebro wyniósł 18 proc. a mennic 9 proc. Wraz z upowszechnianiem fotograficznych aparatów cyfrowych spada ilość srebra mającego zastosowanie w produkcji materiałów fotograficznych, w ubiegłym roku stanowiła 6 proc. Najmniej srebra zużyli producenci zastawy stołowej – 4 proc.

Coraz większy udział w popycie na srebro mają inwestycje. Dziesięć lat temu praktycznie nie istniały, tymczasem w ubiegłym roku wyniosły blisko 5 tys. ton netto, co stanowiło 15% całkowitego popytu na srebro. Po uwzględnieniu zakupów srebrnych monet i medali ubiegłoroczny popyt inwestycyjny na srebro wyniósł 7,9 tys. ton. Ze względu na niższe ceny jednostkowe takie inwestycje są osiągalne na kieszeń niemal każdego. Na przykład srebrną monetę o masie jednej uncji (31,1 g) można kupić w Mennicy Wrocławskiej już za niecałe 100 złotych. To racjonalny i bezpieczny sposób na systematyczne oszczędzanie na emeryturę.

Dużą rolę w kreowaniu popytu inwestycyjnego odgrywają fundusze notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”), które emitując tytuły uczestnictwa są zobowiązane do zakupu na rynku odpowiedniej ilości srebra. W ubiegłym roku podmioty te posiadały około 20 tys. ton srebra, trzy razy więcej niż na początku 2008 roku.

Co to oznacza dla rynku srebra?

Do wybudowania mocy jednego GW elektrowni solarnej potrzeba 80 ton srebra. Szacuje się, że w tym roku w tego rodzaju elektrowniach zostanie zużytych ponad 1 600 ton srebra. Chiny zamierzają zwiększyć moc systemów solarnych z obecnych 5 GW do 35 GW w 2015 roku. Japonia, która planuje zbudować elektrownie solarne o mocy 5,3 GW, wyprzedzi Niemcy, które są dotychczasowym liderem w wykorzystaniu energii słonecznej. Zatem tylko te dwa azjatyckie kraje zużyją na budowę elektrowni słonecznych do końca 2015 roku 2 824 ton srebra – szacują eksperci Silver Institute.

Z odnawialnych źródeł energii zamierzają również korzystać Indie, które do 2020 roku zwiększą moc elektrowni solarnych o 20 GW. Przewiduje się, że na całym świecie do końca obecnej dekady moc pozyskiwana z elektrowni opartych na energii słonecznej wzrośnie 20 – 40 razy. Obecnie udział srebra używanego do produkcji ogniw fotowoltaicznych stanowi niecałe 6% ogólnego popytu generowanego w sektorze przetwórstwa.

Rośnie też popyt na srebro w sektorze produkcji urządzeń elektronicznych. Znajduje ono zastosowanie nie tylko w komputerach lecz również w telefonach komórkowych oraz ostatnio popularnych tabletach. Coraz więcej srebra zużywa też przemysł samochodowy. Tylko niewielka ilość srebra z tych urządzeń podlega recyklingowi.

Srebro zamiast złota

Jak podał Reuters, w Indiach dynamicznie rośnie import srebra, a jego szczyt spodziewany jest w okresie ślubów, kiedy to na ślubnym kobiercu stanie 10 mln par. Dotychczas uświęconym tradycją metalem szlachetnym w Indiach było złoto. W szczególności wzrastał na nie popyt w okresie jesiennego Święta Ogni a także okresie ślubów, który będzie trwać do maja. Przemysł jubilerski Indii jest od lat największym konsumentem tego metalu a jego udział w światowym popycie kształtuje się na poziomie 20%. Jednak ostatnio na znaczeniu zyskuje srebro, a to za sprawą ustanowionych przez rząd Indii ograniczeń w imporcie złota. Mieszkańcy Indii kierują więc swój sentyment ku srebru. Są już tego widoczne skutki.

Według Thomson Reuters GFMS, Indie zaimportowały w okresie pierwszych ośmiu miesięcy tego roku 4 073 ton srebra. To ponad dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku (1 921 ton). Prawdopodobnie zostanie pobity rekord z 2008 roku, kiedy Indie sprowadziły z zagranicy 5 048 ton srebra.

Srebro jest również coraz częściej kupowane przez bogacących się Chińczyków. Oba kraje stanowią ponad 1/3 ludności świata. Zatem ich wpływ na rynek srebra jest istotny.

Podsumowując należy wskazać na główne źródła popytu na srebro – są to nowoczesny przemysł, jubilerzy i inwestycje. Silne podstawy fundamentalne ze strony rozwijającego się przemysłu, przy ograniczonym wzroście podaży będą miały w przyszłych latach istotny wpływ na presję cenową na rynku srebra.