Srebro zabłyśnie w 2020?

Silver Institute opublikował swoje prognozy na 2020 rok. Ich zdaniem warunki makroekonomiczne i geopolityka w dalszym ciągu będą wspierać metale szlachetne, zachęcając inwestorów do nabywania srebra, co przeniesie się na ceny kruszcu. Obserwowany jest wzrost popytu na srebro fizyczne, a także wykorzystanie srebra w przemyśle.

Mysaver poleca:

Silver Institute oczekuje, że wzrost popytu na srebro ze strony przemysłu (ok. połowa całkowitego popytu na srebro) w 2020 roku będzie wzrastał. Słaba koniunktura, zwłaszcza obecnie w Chinach, pozostaje niekorzystnym czynnikiem dla produkcji przemysłowej, jednak powtórzenie ubiegłorocznego zmniejszenia zapasów spowodowanych wojną handlową jest obecnie mało prawdopodobne. Silver Institute przewiduje 3-procentowy wzrost popytu na srebro przemysłowe, z czego większość zapewni popyt ze strony sektora elektrycznego i elektronicznego.

Pomimo słabnącej, globalnej sprzedaży samochodów, popyt na srebro powinien wzrastać na fali wzrostu popularności elektromobilności. Srebro znajduje także szerokie zastosowania w infrastrukturze 5G oraz w urządzeniach inteligentnych (IoT).

Perspektywy dla sektora fotowoltaicznego wydają się mieszane. Wsparcie rządowe dla OZE w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym powinno pobudzić globalny popyt na fotowoltaikę, jednak wysiłki mające na celu zmniejszenia kosztów instalacji (m.in. poprzez zmniejszenie wykorzystania srebra) mogą rekompensować ten wzrost. Choć popyt na srebro w sektorze fotowoltaicznym może być nieco niższy, w dalszym ciągu pozostaje blisko rekordowych poziomów.

Globalny popyt na biżuterię wykonaną ze srebra może w tym roku wzrosnąć w niewielkim stopniu. Motorem wzrostu w tym sektorze pozostają Indie. W USA konsumpcja srebrnej biżuterii pozostaje na wysokim poziomie.

Zdaniem Silver Institute, inwestycje w srebro fizyczne wzrosną trzeci rok z rzędu o 7 proc. w 2020 roku.

Podaż

Oczekuje się, że produkcja kopalni srebra wzrośnie w tym roku o 2 proc., co byłoby pierwszym rokiem wzrostu od pięciu lat. Wzrost ten wynika częściowo z wkładu niedawno oddanych do eksploatacji projektów górniczych.

Wzrośnie także podaż złomu srebra. Wzrost ceny srebra będzie stymulował skup złomu srebra na rynkach takich jak Indie.

Rok zakończyć się ma nadwyżką strukturalną na poziomie 15 milionów uncji, co stanowić będzie najniższy poziom od pięciu lat.

Cena srebra

Sentyment inwestorów względem srebra uległ znacznej poprawie w 2019 roku. Średnia cena srebra wzrosła o 4 proc. z uwagi na obawy o globalne perspektywy gospodarcze oraz wojnę handlową.

W 2020 roku perspektywy dla srebra pozostają pozytywne, co związane będzie także z rosnącą ceną złota, które w dalszym ciągu czerpać będzie z niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej. Obawy o stan globalnej gospodarki nadal będą miały potencjalnie negatywne konsekwencje dla metali przemysłowych – w tym również srebra. Jednak waga pieniędzy instytucjonalnych napływających na ten stosunkowo niewielki rynek powinna być wystarczająca, by wypchnąć ceny tego kruszcu na wyższe poziomy, a jednocześnie zmniejszyć stosunek cen obu metali (gold/silver ratio), który obecnie pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

Źródło: https://www.silverinstitute.org/global-silver-market-forecast-shine-2020/

Fot. Eric Golub, flickr.com, CC BY 2.0