„Statystyczny” Polak na wyjeździe

Cały czas rośnie liczba zagranicznych wyjazdów Polaków. Lubimy podróżować po Europie jednak wyjazdy krajowe stanowią prawie 70 % wszystkich wyjazdów. Zobacz gdzie i jak podróżuje „statystyczny” Polak.

Według najnowszych danych GUS, dotyczących turystyki, w minionym roku na przynajmniej jeden wyjazd turystyczny zdecydowało się około 18,4 mln mieszkańców Polski co stanowiło 57% mieszkańców Polski. Odnotowano wzrost o 5,3% w porównaniu z 2015 rokiem.

Częściej na wyjazd decydują się mieszkańcy miast - 64%, a wsi 44%. 61% (7,2 mln) mieszkańców Polski było w wieku 25-44 lata.

Liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe sięgnęła 36,4 mln (o 9,0% więcej niż w 2015), większość stanowiły wyjazdy w celach prywatnych. Przeważały wśród nich wyjazdy krajowe 51,5 mln (o 2,6% więcej niż w 2015). Z kolei na podróże zagraniczne zdecydowało się 12,8 mln Polaków. Warto przy tym zaznaczyć, że spadła liczba wyjazdów krótkookresowych trwających od 2 do 4 dni było ich 2,4 mln (o 6,7% mniej niż w 2015).

Większość (34%) podróży Polaków na terenie kraju odbywa się oczywiście w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień). Wakacyjny okres jest też najpopularniejszy na podróże zagraniczne (około 29%). Popularnymi miesiącami do podróżowania są również czerwiec oraz grudzień – w przypadku podróży krajowych i wrzesień – w przypadku podróży zagranicznych.

Jakie mamy cele podróży?

Według badania przeprowadzonego przez GUS głównym celem podróży krajowych było odwiedzenie krewnych lub znajomych – 21,7 mln (50% ogółu podróży krajowych). Za granicę Polacy wyjeżdżali gównie w celu wypoczynkowym i rekreacji 6,3 mln podróży (56% ogółu podróży zagranicznych) oraz odwiedzin – 3,5 mln podróży (31% ogółu podróży zagranicznych).

Najczęściej (54%) Polacy decydują się na nocleg u znajomych i krewnych w czasie podróży krajowych, ta tendencja jest charakterystyczna dla wyjazdów krótkookresowych. Natomiast w czasie wyjazdów zagranicznych niezależnie od czasu trwania korzysta się głównie z wynajmowanych miejsc zakwaterowania (w przypadku 63% podróży), w tym głównie z obiektów hotelowych (48%).

Jak podaje GUS w 2016 r. podczas podróży krajowych z co najmniej 1 noclegiem, najwięcej turystów odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie – odpowiednio 5,8 mln i 5,7 mln osób, następnie mazowieckie – 5,2 mln i zachodniopomorskie – 5,1 mln osób. Liczba turystów przyjęta przez wymienione cztery województwa stanowiła ponad 49% całego krajowego ruchu turystycznego.

W czasie podróży krótkookresowych mieszkańcy Polski najczęściej odwiedzali województwo mazowieckie i małopolskie, natomiast na dłuższe pobyty województwa nadmorskie: pomorskie i zachodniopomorskie.

Gdzie wyjeżdżamy najchętniej?

Polacy w 2016 roku najchętniej odwiedzali kraje europejskie (93% podróży). Najwięcej podróży (2310 tys.) odbyli do Niemiec, następnie do Włoch (936 tys.) i Wielkiej Brytanii (915 tys.) oraz Chorwacji (661 tys.), Czech (655 tys.), Grecji (611 tys.), Hiszpanii (588 tys.) i Austrii (403 tys.).
były Stany Zjednoczone – 133 tys. oraz Egipt – 98 tys. podróży.

Polacy którzy korzystali z jednodniowych wyjazdów zagranicznych najczęściej jeździli do Niemiec, które stanowiły 40%, następnie do Czech – 35% oraz na Słowację – 15%. Podróże do Rosji, na Litwę i Ukrainę stanowiły po około 3% całości.

Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami

Nasze wydatki związane z podróżami z roku na rok rosną. W 2016 roku wynosiły one 59,8 mln zł (o 11,0% więcej niż w poprzednim roku), z tego na krajowe wyjazdy z noclegami przypadało 22,7 mld zł (o 17,8% więcej), na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 25,2 mld zł (o 9,1% więcej).

Średnio wydatki jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniosły 287 zł (o 8,6% więcej niż w 2015 r.), natomiast na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 884 zł (o 7,3% więcej). Na podróż zagraniczną krótkookresową wydatki wynosiły 1203 zł (o 4,5% więcej) i 2484 zł (o 5,8% więcej niż w 2015 r.) na wyjazd długookresowy.

fot. RitaE, pixabay.com, CC0