Przejdź do treści

Statystyki 500+

  • Mysaver 

CBOS zainteresował się tym, na co Polacy wydadzą otrzymane środki z Programu 500+.

Badanie przeprowadzono pomiędzy 21 września a 12 października br., na podstawie wywiadów z 3320 rodzicami lub opiekunami dzieci do 18. roku życia.

Okazuje się, że niemal połowa (44 proc.) otrzymane pieniądze wrzuca do jednego worka z innymi dochodami. Nieco ponad jedna trzecia (34 proc.) traktuje je oddzielnie i wydziela je z domowego budżetu. Co piąty (21 proc.) robi tak z częścią otrzymanych środków.

Spośród tych, którzy przynajmniej częściowo traktują pieniądze jako osobną pozycję, 27 proc. odkłada je na specjalnym rachunku oszczędnościowym, lokacie lub w formie obligacji państwowych. Co dwudziesty kupuje polisę ubezpieczeniową, a co setny przeznacza je na akcje lub jednostki funduszy inwestycyjnych.

 

Dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31%), obuwie (29%) a także wyjechać na rodzinne wakacje (22%). Ważnym elementem jest edukacja: 22% badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20% na dodatkowe zajęcia dla dzieci.  Co ciekawe żadna z przebadanych osób, ani ich partnerów lub małżonków nie zamierza rezygnować z pracy ze względu na otrzymywane świadczenie.

Na wsi wsparcie trafia do 63 proc. wszystkich dzieci do 18 lat – najwięcej na Podlasiu (70 proc.) oraz Lubelszczyźnie i Mazowszu (po 67 proc.), najmniej na Opolszczyźnie (48 proc.). W miastach odsetek ten wynosi 48 proc. – najwięcej na Podlasiu oraz Lubelszczyźnie (po 52 proc.), najmniej na Dolnym Śląsku (44%). W gminach wiejsko-miejskich to ok. 57 proc. – najwięcej na Podlasiu (64 proc.) oraz Podkarpaciu i Lubelszczyźnie (po 62 proc.), najmniej na Opolszczyźnie (48 proc.).

Większość badanych (52 proc.) odpowiedziało, że pieniędzmi dysponują oboje rodzice. Drugie w kolejności są matki (42 proc.), zdecydowanie rzadziej ojciec czy cała rodzina (po 3 proc.).

Świadczenie wypłacane jest na prawie 3,78 mln dzieci. Najwięcej na Mazowszu (ponad 544 tys.), w Wielkopolsce (ponad 377 tys.) i na Śląsku (ponad 376 tys.) W skali całym kraju ok. 42 proc. świadczeń wypłacanych jest na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,59 mln dzieci. W grupie świadczeń na pierwsze dziecko 40 proc. stanowią świadczenia dla jedynaków – to 635,8 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 2,19 mln drugich i kolejny dzieci w rodzinie (trafiło do nich 6,52 mld zł).

 

Ministerstwo finansów przygotowało specjalną oferty dla chcących oszczędzać tak pozyskane pieniądze. Dedykowana transza obligacji (6 i 12-letnich) jest lepiej oprocentowana i ma służyć zabezpieczeniu przyszłości tym którzy dysponują w swoim budżecie na koniec miesiąca nadwyżką.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Artur Heliak

fot. jarmoluk, pixabay.com, CC0