Perspektywy dla Chin

Światowa rada złota: perspektywy dla Chin

W najnowszym raporcie Światowej Rady ZłotaZłoto 2048: kolejne 30 lat złota”, szczególne miejsce zajmują Chiny. Zdaniem ekspertów z chińskiego Centrum Badań Rozwoju Państwa, w ciągu najbliższych kilkunastu lat, gospodarka państwa środka będzie rosła w średnio w tempie 4,8% rocznie, a do 2035 roku jej ekonomiczna skala podwoi się.

Chiny są obecnie jednym z największych graczy na rynku złota, jeżeli chodzi o stronę popytową. Według raportu Światowej Rady Złota podsumowującego rok 2017, popyt Chin na złoto inwestycyjne wyniósł 306,4 tony, wzrastając tym samym o 8%. Popyt na biżuterię wzrósł o 3% i wyniósł on 646,9 ton. Stawia to Chiny w absolutnej czołówce światowego zapotrzebowania na złoto, stąd szczególne zainteresowanie Światowej Rady Złota państwem środka.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Globalne trendy gospodarcze na następne 30 lat

Szanse

Po 40 latach dynamicznego rozwoju i liberalizacji, chińska gospodarka przechodzi z etapu szybkiego rozwoju, w etap wysokiej jakości, czego możemy w Polsce coraz częściej doświadczyć empirycznie, kupując markową chińską elektronikę. Do 2035 PKB Chin ma osiągnąć pułap 63 bilionów USD, a do 2050 160 bilionów USD, co stanowić będzie 30% światowego PKB. PKB per capita wyniesie wówczas 120 tys. USD.

Wzrosty te łączyć się będą z głębokimi zmianami w samej gospodarce. Zmniejszy się znaczenie rolnictwa, produkcji i przemysłu, wzrośnie zaś sektor usług, w tym szczególnie widoczny w ostatnich latach sektor usług finansowych i bankowych. Chińskie rynki mają w większym stopniu otworzyć się na kapitał zagraniczny, ułatwiając jednak rozliczanie transakcji w chińskim yuanie.

Według ekspertów z Centrum Badań Rozwoju, do 2030 roku aż 50% wzrostu gospodarczego wspierane będzie przez innowacje, badania i rozwój technologiczny. Główne akcenty w chińskiej gospodarce przesuną się bardziej w stronę krajowej konsumpcji, sektora usług i technologii. Utrzymywany będzie także stały poziom urbanizacji, który w 2035 roku osiągnąć ma 72%, a w 2050 76%. Są to poziomy zbliżone do tych, panujących w Unii Europejskiej.

Efektem tych wszystkich zmian ma być wzrost dochodów oraz bardziej równomierny rozkład bogactwa. Do 2020 roku odsetek klasy średniej wnieść ma 74%, dorównując do światowych standardów.

Zagrożenia

Autorzy raportu wymieniają w szczególności pięć zagrożeń dla Chin:

Nierówne tempo rozwoju w poszczególnych regionach, które może prowadzić do wyludniania wsi, a przeludnienia w szybciej rozwijających się miastach. Chiny to ogromny kraj, bardzo niejednolity kulturowo (do tego stopnia, że występuje tam więcej języków, niż popularny mandaryński czy kantoński). Migracje te mogą prowadzić do konfliktów kulturowych, a także do wzrostu zanieczyszczeń środowiska – szczególnie w przeludnionych i rozwarstwionych ekonomicznie miastach.

Drugim zagrożeniem jest niski współczynnik dzietności, który już teraz wpisuje się w światowy trend. Lata restrykcyjnej polityki doprowadziły do tego, że chińskie społeczeństwo, choć bardzo liczne, również ulega starzeniu. Według prognoz, w latach 2022-2030, przybywać ma 12,6 miliona seniorów rocznie. Odbije się to zarówno na chińskim rynku pracy, jak i na systemie emerytalnym.

Problemem może okazać się także mała liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników, co grozi niższą jakością i efektywnością pracy. Z drugiej strony zagrożenie stanowi sztuczna inteligencja, która będzie w stanie zastępować ludzi przy wykonywaniu prostych prac.

Pomimo wzrostu bogactwa w społeczeństwie oraz powiększenia się klasy średniej, w dalszym ciągu bardzo wielu ludzi będzie żyło w biedzie, bez możliwości zmiany swojej sytuacji. Zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych będzie dużo mniejsze. W skali tak dużego narodu, stosunkowo niewielka procentowo grupa ludzi żyjących w skrajnej nędzy będzie w rzeczywistości przytłaczająco liczna.

Zagrożeniem numer pięć jest środowisko oraz zasoby naturalne, a także zawirowania na rynkach międzynarodowych, których w przyszłości możemy się spodziewać.

Wiele wskazuje na to, że pozycja Chin jako czołowych potęg na międzynarodowej arenie, jest już przypieczętowana. A w najbliższych latach będziemy jeszcze wyraźniej obserwowali proces jej gruntowania.

Opracowane na podstawie raportu WGC „Gold 2048: The next 30 years for gold”

Photo by 尧智 林 on Unsplash