Złote ETFy

Światowa Rada Złota: W II kwartale Polska liderem

W najnowszym raporcie Światowej Rady Złota, który podsumowuje II kwartał 2019 roku, zakup 100 ton złota przez NBP postawił nasz kraj na pozycji lidera. Jednocześnie był to największy, jednorazowy zakup złota, dokonany przez bank centralny od 2009 roku, kiedy to bank Indii zakupił 200 ton złota od Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Całkowity popyt na złoto w II kwartale wyniósł 1 123 tony (+8 proc. r/r), a głównymi siłami napędowymi wzrostu były zakupy dokonywane przez banki centralne oraz napływy do funduszy ETF.

Niewielkie spadki odnotował sektor technologiczny oraz inwestycje w złoto fizyczne. Biżuteria odnotowała symboliczny wzrost. Wzrosła także podaż złota, przede wszystkim za sprawą recyclingu.

Czytaj także: Jak kupować i sprzedawać złoto?

Banki centralne

W II kwartale 2019 r. banki centralne odpowiadały za zakup 224,4 ton złota (w I półroczu 374,1 t., co było największym wzrostem globalnych rezerw złota w pierwszym półroczu w 19-letniej serii danych). Liderem zakupów okazała się Polska, która zakupiła 100 ton kruszcu, spychając tym samym na drugie miejsce Rosję.
Zakupy netto banków centralnych wzrosły o 47 proc. r/r, czego głównym powodem wydaje się być globalna niepewność, napięcia geopolityczne oraz wojny handlowe. Oprócz Polski i Rosji, swoje rezerwy sukcesywnie zwiększają Chińczycy (74 t. w I półroczu), Turcja (60,6 ton w I półroczu), Kazachstan (24,9 t.), Indie (17,7 t.), Ekwador (10,6 t.), Kolumbia (6,1 t.) oraz Kirgistan (2 t.).

Oficjalna sprzedaż netto w pierwszym półroczu wyniosła 7,2 t., czyli zaledwie 2 proc. zakupów. Rezerwy złota wykorzystywane są także przez Wenezuelę jako zabezpieczenie pożyczek. Światowa Rada Złota uznaje tego rodzaju umowy za sprzedaż, o ile pożyczka nie zostanie spłacona, a złoto pozostanie u pożyczkodawcy. W kwietniu ogłoszono, że Wenezuela nie wywiązała się z umowy z Citibank i Deutsche Bank, co oznacza, że banki te przejęły ok. 28 ton złota stanowiącego przedmiot umowy.

Czytaj także: Jak inwestować w złoto i dlaczego warto zrobić to teraz?

Fundusze ETF

W II kwartale wpływy netto do funduszy ETF bazujących na złocie wyniosły 67,2 tony, co stanowi wzrost aż o 99 proc. r/r. Jednocześnie ilość złota będącego w posiadaniu funduszy jest najwyższa od sześciu lat i wynosi 2 548 ton.
Za ok. 75 proc. wszystkich globalnych wpływów do ETF bazujących na złocie odpowiadają fundusze notowane na giełdzie w Wielkiej Brytanii. Najpewniej jest to skutek niepokojów wokół Brexitu, a także ostatnich zawirowań przywódczych po rezygnacji Theresy May z funkcji premiera. Na to wszystko nałożył się gwałtowny spadek wartości funta.

Duże napływy odnotowały także niemieckie fundusze. Niemieckich inwestorów mocno niepokoi wojna handlowa między USA i Chinami, a także ogólna niepewność handlowa oraz rekordowo niska rentowność niemieckich 10-letnich obligacji rządowych.

Czytaj także: Co daje lokata środków w złoto?

Złoto fizyczne

Indywidualne inwestycje w złoto fizyczne nie miało dobrego kwartału. Wzrost cen złota przyhamował nieco popyt inwestorów. Część z nich zdecydowała się wykorzystać wysoką cenę złota do realizacji zysków. W ogólnym rozrachunku popyt na sztabki i monety spadł o 12 proc. r/r (do 218,6 t.), przy czym w największym stopniu odpowiadali za to inwestorzy z Chin (-29 proc. r/r), głównie z uwagi na gwałtowny wzrost ceny złota wyrażonej w chińskiej walucie.

Z podobnych przyczyn popyt na sztabki i monety spadł w Iranie i Turcji, gdzie ceny złota notują lokalne rekordy z uwagi na deprecjacje walut. Rekordowo słaby był także popyt w USA, gdzie wyniósł on zaledwie 3 tony w II kwartale i 9,8 t. w pierwszym półroczu. Jest to najniższy poziom od 2007 r. Zdaniem analityków Światowej Rady Złota amerykańscy inwestorzy korzystali z dobrej koniunktury, niskiego bezrobocia i wzrostu płac.
Popyt na sztabki i monety wzrósł za to o 13 proc. w Indiach.

Czytaj także: NBP już kupił. A Ty?

Biżuteria

Popyt biżuteryjny w II kwartale wzrósł o 2 proc. na całym świecie, z czego aż o 12 proc. w samych Indiach (do 168,6 t.). Spadł zaś w Chinach o 4 proc. (do 137,8 t.), z tych samych powodów, dla których spadł popyt na sztabki i monety – wysoka cena złota.

Na Bliskim Wschodzie i w Turcji spadki, z wyjątkiem Egiptu, gdzie popyt na biżuterię wzrósł o 8 proc., co stanowiło szósty z kolei kwartał wzrostu. W pierwszym półroczu Egipcjanie zakupili 12,5 tony biżuterii, co stanowi poziom obserwowany ostatnio w 2016 roku.

Dziesiąty kwartał z rzędu rośnie popyt na złotą biżuterię w USA, tym samym czyniąc pierwsze półrocze najlepszym od dziesięciu lat (53,4 tony), zaś rynek amerykański trzecim co do wielkości rynkiem biżuterii na świecie.

Technologia

Popyt ze strony technologii i przemysłu zmniejszył się o 3 proc. r/r do 81,1 t., czego głównym powodem jest spowolnienie gospodarcze, wzrost cen złota, a także wojna handlowa między USA a Chinami.

Drugi kwartał z rzędu spadał popyt na złoto wykorzystywane w elektronice. Spadki odnotował także sektor LED oraz pamięci. Symbolicznie wzrosło zapotrzebowanie na złoto w sektorze obwodów drukowanych (PCB), co ściśle wiąże się z dynamicznym rozwojem technologii 5G.

Podaż

Całkowita podaż wzrosła o 6 proc. r/r, z czego o 2 proc. wzrosła produkcja kopalni (882,6 t.), o 9 proc. wzrósł recykling (314,6 t.), zmalało zaś zabezpieczenie producenta netto do -10,5 t.

Źródło: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2019