System rozliczeń ELIXIR

Zlecając przelew bankowy nie zastanawiamy się, w jaką drogą trafią pieniądze na konto odbiorcy. Najważniejsze jest aby dotarły one bezpiecznie i szybko.

Realizacja płatności bankowych osób indywidualnych i firm, jak również samych banków jest prowadzona przez elektroniczny system rozliczeń międzybankowych ELIXIR prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA (KIR). Umożliwia on rozliczanie płatności detalicznych denominowanych w złotych, takich jak polecenie przelewu, wpłaty gotówkowe, polecenie zapłaty, płatności do ZUS i urzędu skarbowego, Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie a także realizację czeków i zwrotów. System ten jest jednym z najważniejszych elementów polskiego systemu płatniczego.
KIR dokonuje rozliczeń w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdego dnia rozliczeniowego odbywają się 3 sesje: poranna (I), popołudniowa (II) wieczorna (III) – zakończone rozrachunkiem w systemie Narodowego Banku Polskiego SORBNET2.

W ostatnim dniu rozliczeniowym w roku, sesji trzeciej nie przeprowadza się. Termin zaksięgowania na koncie odbiorcy zależy od umowy rachunku zawartej z bankiem.

Uproszczony harmonogram sesji rozliczeniowych ELIXIR

(bez gwarancji rozrachunku)

Etap Sesja I Sesja II Sesja III
Otwarcie wejścia 16:00
(dzień poprzedni)
9:30
(dzień rozliczeniowy)
13:30
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia 9:30 13:30 16:00
Przetwarzanie, rozliczenie 9:30  – 10:30 13:30 – 14:30 16:00 – 17:00
Rozrachunek 10:30  – 11:00 14:30 – 15:00 17:00  – 17:30
Wyjście od 11:00 od 15:00 od 17:30
Raporty po 11:00 po 15:00 po 17:30

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Dla realizacji płatności natychmiastowych służy system ExpressELIXIR. Sposób zlecania takiego przelewu jest taki sam jak przelewu standardowego.
Nie jest wymagane instalowanie dodatkowej aplikacji ani rejestracja. Jedynym warunkiem jest dostępność usługi w banku nadawcy i banku odbiorcy.
Przelew taki można zlecić w oddziale banku, przez internet (bez dodatkowych rejestracji, wybierając odpowiednią opcję) lub na numer telefonu między użytkownikami systemu BLIK. Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafiają do odbiorcy w ciągu kilku sekund.

Przelewy zagraniczne są realizowane przez system EuroELIXIR. Umożliwia on realizację transakcji międzybankowych ze wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami zrzeszonymi w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (European Free Trade Association), do którego należą Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako i San Marino.

W systemie EuroELIXIR rozliczenia i rozrachunek zleceń płatniczych denominowanych w euro dokonywany jest od poniedziałku do piątku w ramach czterech sesji rozliczeniowych dziennie, w dniach operacyjnych i godzinach, w których funkcjonuje system TARGET2 (tj. z wyłączeniem dni: Nowy Rok, Wielki Piątek, Wielkanoc, Święto Pracy, Boże Narodzenie). Realizacja przelewu w euro, kiedy płatnik i odbiorca zlecenia posiadają rachunki w bankach w różnych krajach europejskich, jest możliwa nawet w ramach jednego dnia roboczego.

Uproszczony harmonogram sesji rozliczeniowych EuroELIXIR

(bez gwarancji rozrachunku)

Etap Sesja I Sesja II Sesja III Sesja IV
Otwarcie wejścia 15.30
(dzień poprzedni)
8:30
(dzień rozliczenia)
12:00
(dzień rozliczenia)
15:30
(dzień rozliczenia)
Zamknięcie wejścia 8:30 12:00 15:30 16:45
Przetwarzanie, rozliczenie 8:30 – 9:30 12:00 – 12:30 15:30 – 16:10 16:45 – 17:15
Rozrachunek 9:30 – 10:30 12:30 – 13:30 16:10 – 16:45 17:15 – 17:35
Wyjście od 9:30 od 12:30 od 16:10 od 17:15
Raporty po 10:30 po 13:30 po 16:45 po 17:40

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

fot. Comfreak, pixabay.com, CC0