Szok gospodarczy w Niemczech najmocniej uderzy w Polskę. A co z Brexitem?

W razie ewentualnego tąpnięcia w niemieckiej gospodarce, Polska byłaby najbardziej dotkniętym krajem w Europie – prognozuje Bank Światowy. Eksperci sprawdzili też, jaki wpływ na nasz kraj będzie miał Brexit.

Jak wynika z opublikowanego na początku września raportu Banku Światowego na temat roli międzynarodowej integracji gospodarczej w rozwoju regionu Europy i Azji Środkowej, międzynarodowe powiązania gospodarcze rozumiane jako handel, inwestycje, migracje, technologie komunikacyjne czy sieć transportowa stawiają Polskę wśród liderów w Europie. Eksperci tłumaczą, że dzięki temu możliwy jest transfer wiedzy i technologii, co wspiera produktywność polskich firm. 

Nasza analiza pokazuje, że większa międzynarodowa integracja gospodarcza poprzez sieć różnych powiązań wspiera transfer technologii i idei pomiędzy krajami, firmami i ludźmi. To z kolei jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego w długim okresie – zaznacza David Gould, autor raportu, ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej.

Polska zacieśnia więzi gospodarcze z Niemcami

W raporcie Polska zaliczana jest do najlepiej powiązanych gospodarczo krajów w Europie. Głównie za sprawą rozwiniętej międzynarodowej sieci transportowej, która wspiera handel dobrami i usługami.

W czasie transformacji gospodarczej Polska wyraźnie wzmocniła swoje gospodarcze więzi z Niemcami, które z kolei są najlepiej zintegrowanym gospodarczo krajem na kontynencie. Jednocześnie Polska wykorzystała zacieśniające się więzi z Niemcami do zbudowania relacji z niemieckimi partnerami handlowymi, co pozwoliło jej wyjść na inne rynki w Europie i na świecie – podkreślają twórcy raportu.

Ekonomiści Banku Światowego mierząc międzynarodowe powiązania gospodarcze krajów posłużyli się nowym wskaźnikiem – Indeksem Wielowymiarowej Integracji (Multidimensional Connectivity Index). Analizuje on szereg kanałów powiązań: handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, migracje, technologie informacyjne i komunikacyjne, sieć transportową.

Według raportu najlepiej zintegrowane regiony Europy i Azji Środkowej to Europa Zachodnia, Europa Północna, Środkowa i Południowa. Z kolei najsłabiej powiązane regiony to Bałkany, Azja Środkowa oraz Kaukaz Południowy.

Efekt sąsiedztwa z Niemcami pomógł Polsce zintegrować się z niemiecką siecią powiązań i dzięki temu uczestniczyć w globalnym łańcuchu wartości. Oznacza to jednak także to, że w razie ewentualnego tąpnięcia w niemieckiej gospodarce, właśnie ze względu na te silne powiązania, Polska byłaby najbardziej dotkniętym krajem w Europie – podkreśla Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich.

Brexit a polska gospodarka

Bank Światowy sprawdził też potencjalny wpływ Brexitu na kraje na całym świecie i przeprowadził symulację dla 20-procentowego spadku wszystkich powiązań między Zjednoczonych Królestwem a pozostałymi 27 krajami Unii Europejskiej. 

Zgodnie z oczekiwaniami Wielka Brytania ucierpi najbardziej. Tuż za nią znalazły się małe kraje UE, takie jak Malta czy Irlandia, których globalna łączność gospodarcza opiera się przede wszystkim na Zjednoczonym Królestwie. Jednak, inne kraje spoza UE, na które Brexit nie ma bezpośredniego wpływu, takie jak Norwegia, Senegal, Libia i Fidżi również są pośrednio powiązane poprzez siatkę połączeń. Co ciekawe, te kraje zostaną bardziej dotknięte Brexitem niż niektóre kraje UE, takie jak Austria, Estonia, Litwa, Rumunia i Bułgaria – tłumaczą autorzy raportu.

Polska w zestawieniu krajów, które najmocniej odczują skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znalazła się na 16 miejscu.

Jak Wielka Brytania wyjdzie z UE?

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypominają, że rozmowy w sprawie Brexitu wkraczają w finałową fazę. 30 marca 2019 roku Wielka Brytania nie będzie już członkiem UE.

Polski rząd robi wszystko, aby wyjście z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było umowne, uporządkowane i przewidywalne, tak dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców – mówi Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Jak podkreśla Szymański, wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest scenariusz umowny.

Tym niemniej widzimy, że w końcowej fazie negocjacji są zagadnienia, które mogą spowodować podwyższenie prawdopodobieństwa wyjścia bezumownego – dodaje.

Przedstawiciele MSZ tłumaczą, że każdy z tych wariantów oznacza dużą zmianę dla polskich przedsiębiorców. Wielka Brytania to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski, więc konsekwencje Brexitu wpłyną m.in. na przedsiębiorców eksportujących i importujących towary oraz usługi w ramach jednolitego rynku.

Bez względu na to, czy wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie przebiegało w sposób umowny i uporządkowany czy też nie, administracja polska będzie przygotowana do tego, żeby zareagować w sposób właściwy, aby ochrona praw polskich obywateli, a także gwarancje funkcjonowania polskiej gospodarki w relacjach polsko-brytyjskich, były zachowane – zaznacza wiceszef MSZ.

MSZ radzi, jak przygotować się na Brexit

Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, podkreśla z kolei, że Wielka Brytania jest istotnym partnerem handlowym Polski. Dlatego kwestia, jak będzie wyglądać Brexit ma znaczenie strategiczne dla polskich przedsiębiorców.

Robimy wszystko, co możliwe, aby wspierać przedsiębiorców, ale pewne działania faktyczne muszą być przeprowadzone po stronie przedsiębiorców, którzy wybiorą najlepsze środki dostosowawcze. Stąd będziemy intensyfikować działania, które mają na celu uwrażliwienie przedsiębiorców na nadchodzące zmiany – dodaje Ociepa.

MSZ, we współpracy z innymi resortami, przygotował także broszurę „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca”. Przedstawia ona szczegółowy zakres pytań, na które powinni odpowiedzieć sobie przedsiębiorcy. Broszura ma wesprzeć przedsiębiorców w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowaniu modelu biznesowego do nowych okoliczności.

Zdecydowaliśmy się na to, aby nasilić kontakty z przedsiębiorcami, aby podnieść świadomość tego, co może oznaczać nie tylko wyjście umowne, ale również aby przygotować się na znacznie gorszy scenariusz, który byłby oparty o bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE – podkreśla wiceminister Szymański.

Broszurę można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

fot. Chris Lawton on Unsplash