Sztabki LBMA

Sztabki LBMA – dlaczego warto?

Czy przy zakupie złotych sztabek warto zwracać uwagę na to, czy ich producent posiada akredytację LBMA? Czy brak akredytacji oznacza, że sztabki są gorsze? 

Czym jest LBMA?

LBMA, czyli London Bullion Market Association, to organizacja założona w 1987 roku w Londynie, z inicjatywy Banku Anglii. Z założenia miał to być niezależny podmiot, sprawujący nadzór i opiekę nad rozwijającym się rynkiem złota.

LBMA zrzesza ponad 150 firm na całym świecie. Są to zarówno rafinerie, producenci, firmy wydobywcze, handlowe, fundusze ETF, a także firmy świadczące usługi w zakresie przechowywania i bezpiecznego transportu.

Główne zadania LBMA

Jedną z głównych funkcji LBMA jest prowadzenie i utrzymanie tzw. Good Delivery List – listy dostawców, którzy spełniają standardy wyznaczone przez LBMA. Proces wpisania producenta na listę Good Delivery obejmuje m.in. badanie historii firmy, jej relacji z rynkiem i sytuacji finansowej, a także metod pozyskiwania i rafinacji złota, technik i umiejętności testowania. Obejmuje także weryfikację tego, czy produkt danego producenta spełnia wymagania specyfikacji technicznej.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, akredytacja LBMA nie jest rodzajem certyfikatu dla wszystkich sztabek danego producenta. Wpisanie firmy na listę Good Delivery, owszem – zaświadcza o tym, że złoto pozyskiwane jest z legalnych źródeł i przy użyciu dopuszczalnych metod, jednak przede wszystkim chodzi o gwarancję jakości dla sztabek o masie 12,5 kg, które używane są w rozliczeniach międzybankowych. Rafinerie kontrolowane są regularnie, w cyklu trzyletnim, aby zapewnić utrzymanie najwyższych standardów.

Innym flagowym przedsięwzięciem LBMA jest program dotyczący odpowiedzialnego pozyskiwania, który zainicjowany został w 2011 roku. Pod pewnymi względami jest on dla złota tym, czym dla diamentów jest Proces Kimberley. Zatem decydując się na zakup sztabek od producentów, którzy mają uporządkowane wszystkie kwestie z LBMA, mamy pewność, że złoto nie pochodzi ze stref konfliktów, do jego wydobycia nie użyto pracy niewolniczej, pracy dzieci, a wpływy nie zostały przeznaczone na zakup broni.

LBMA pełni także, a może przede wszystkim, funkcję animatora rynku – świadczy usługi w zakresie ustalania cen SPOT, cen opcji, a także kontraktów terminowych na londyńskim rynku kruszców.

Co ze sztabkami nie-LBMA?

Na rynku dostępne są złote sztabki producentów, którzy nie posiadają akredytacji LBMA. Często w związku z tym otrzymujemy zapytania o jakość tych sztabek oraz standardy jakości.

Jeżeli dany producent nie zajmuje się produkcją sztabek bankowych 12,5 kg, nie musi starać się o akredytację LBMA, ponieważ z praktycznego punktu widzenia nie jest mu ona niezbędna. Przeważnie na akredytację nie decydują się mali producenci, skupiający się na rynku detalicznym, zajmujący się produkcją przede wszystkim monet bulionowych oraz kolekcjonerskich.

Z drugiej strony akredytacja LBMA, nawet dla klienta detalicznego jest pewną wartością dodaną. Chociażby z uwagi na fakt, że poświadcza o tym, że złoto zostało pozyskane w sposób etyczny. Producenci z akredytacją LBMA to także najczęściej duzi producenci, posiadający dużą rozpoznawalność na całym świecie. Sztabki takich producentów łatwiej sprzedamy w dowolnym miejscu na świecie niż sztabki małych, lokalnych, nieznanych producentów.

Reasumując, akredytacja LBMA nie jest warunkiem absolutnie koniecznym do tego, abyśmy mieli pewność, że mamy złoto spełniające najwyższe standardy, bo mniejsi producenci zapewne też spełniają standardy. Jednak mając do wyboru dwie sztabki – jedną od producenta z akredytacją i jedną od producenta bez akredytacji – pewnie bezpieczniej byłoby wybrać tą pierwszą.