Tag: afera KNF

 • NIK rozpoczyna kontrolę w NBP

  NIK rozpoczyna kontrolę w NBP

  Jutro Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się temu, w czy Narodowy Bank Polski podejmuje prawidłowe działania w celu realizowania polityki pieniężnej. Kontrola dotyczyć ma m.in. wydatków, jakie ponosi NBP, szczególnie w świetle ostatnich doniesień medialnych związanych np. z wynagrodzeniem asystentek prezesa Adama Glapińskiego. Czytaj także: Zarobki w NBP. Adam Glapiński poprze ustawę o jawności wynagrodzeń. Jeśli…

 • Trwa odpływ kapitału z funduszy inwestycyjnych

  Trwa odpływ kapitału z funduszy inwestycyjnych

  Listopad był trzecim z rzędu miesiącem, w którym wypłaty z funduszy przewyższyły poziom wpłat. Podobnie, jak w październiku, ujemną wartość sprzedaży netto odnotowano w większości grup funduszy inwestycyjnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kryzysie zaufania do rynku kapitałowego, który z kolei jest następstwem afery GetBack. Dodatnie saldo pojawiło się właściwie jedynie w grupie…

 • Adam Glapiński: polski system finansowy jest stabilny i bezpieczny

  Adam Glapiński: polski system finansowy jest stabilny i bezpieczny

  Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, którego tematem byłą sytuacja banków Getin Noble Bank SA oraz Idea Bank SA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji wchodzących w skład KSF: NBP, resortu finansów, KNF oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Komunikat w tej sprawie ogłoszony został o 2:00 w nocy. – Musieliśmy się spotkać o takiej…