Tag: austriacka szkoła ekonomii

 • System waluty złotej

  System waluty złotej

  Zasada parytetu złota została wprowadzona w XIX wieku. Polegała ona na tym, że standardowej jednostce pieniądza przyporządkowano określoną ilość złota. Mysaver poleca: Czy Chiny planują wprowadzić standard złota? Czy dedolaryzacja w najbliższych latach jest możliwa? Zdaniem Marka Mobiusa tylko złoto może przetrwać wojnę walutową Początki systemu Jest wielu zwolenników systemu walutowego opartego na złocie. Za…

 • Austriacka szkoła ekonomii vs. keynesizm

  Austriacka szkoła ekonomii vs. keynesizm

  O czym mówimy, gdy rozmawiamy o Austriackiej Szkole Ekonomii? Czy chodzi nam o PKB Austrii lub budynek szkoły w Wiedniu? Oczywiście nie. Jest to szkoła myśli ekonomicznej, której główni przedstawiciele byli pochodzenia austriackiego. Za pierwszą książkę ASE uważa się „Zasady Ekonomii” Carla Mengera. Jako ciekawostkę można przytoczyć, że Carl Menger urodził się w Nowym Sączu,…

 • Ekonomia strefy euro

  Ekonomia strefy euro

  Podczas tegorocznego Letniego Seminarium Ekonomicznego goście Instytutu Misesa będą dyskutować nad bieżącą sytuacją w strefie euro oraz możliwymi scenariuszami wyjścia z kryzysu. Zapowiadana jako źródło gospodarczej potęgi i ekonomicznej integracji zjednoczonej Europy wspólna waluta przeżywa obecnie swój największy kryzys w historii. Kolejne kraje coraz poważniej odczuwają skutki wieloletnich zaniedbań i braku niezbędnych reform, a euro…

 • Złoto a nowoczesność. Siedem obalonych argumentów przeciwko złotu

  Złoto a nowoczesność. Siedem obalonych argumentów przeciwko złotu

  Liczne libertariańskie pomysły zyskują coraz większą popularność wśród młodych ludzi. Wolność od przymusu ubezpieczeń, podatków i zbędnych regulacji jawią się jako oswobodzenie od socjalistycznego balastu i przestarzałych rozwiązań. Gdy jednak przychodzi do omawiania kwestii waluty, to zwolennicy oparcia jej na złocie spotykają się z krytyką, jako osoby pragnące zawrócić koło historii. Złoto jawi się jako barbarzyński…

 • Czy świat wróci do standardu złota?

  Czy świat wróci do standardu złota?

  Najlepiej funkcjonował w końcówce XIX w., a ostatecznie uśmiercił go Richard Nixon w latach 70. minionego stulecia. Mowa o standardzie złota, czyli systemie walutowym opartym na tym cennym kruszcu. Ostatnio jednak coraz częściej słychać głosy, że powrót do parytetu złota mógłby być dobrym rozwiązaniem w dobie trwającego właśnie kryzysu i zapobiegać kolejnym. Argumenty za powrotem…

 • Austriacy o standardzie złota

  Austriacy o standardzie złota

  W obliczu trwającego kryzysu finansowego pojawiają się pytania o kształt nowego ładu monetarnego. Książka Austriacy o standardzie złota wnosi istotny wkład w dyskusję, wskazując, że wiele współczesnych problemów sektora finansowego ma swoje źródło w odejściu od standardu złota i zamknięcia tzw. złotego okna w 1971 roku. Mennica Wrocławska z dumą występuje w roli mecenasa tego…