Tag: instrumenty pochodne

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    Giełda to miejsce, gdzie spotykają się dwie grupy interesu, a także główny punkt koncentracji dla popytu i podaży instrumentów finansowych. Wszyscy uczestnicy rynku mają zapewnione jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostępu do informacji. Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991 roku. Stanowi ona kluczowy element polskiego rynku kapitałowego…

  • Poradnik początkującego inwestora: Kontrakty terminowe

    Poradnik początkującego inwestora: Kontrakty terminowe

    Kontrakty terminowe potrafią przynieść bajeczne zyski. Jednak w gronie instrumentów inwestycyjnych są jak lis w kurniku. Niby inwestycyjne, a w rzeczywistości hazardowe. I większość inwestorów traci na nich pieniądze. Kontrakty terminowe to jeden z instrumentów pochodnych. Są dosyć skomplikowane i ryzykowne. Początkujący inwestor wkraczający na ten rynek sam się prosi o straty. W takim razie…