Tag: koniunktura

  • MFW: koniunktura w Polsce osiągnęła już swój szczyt, a wzrost PKB osłabnie

    MFW: koniunktura w Polsce osiągnęła już swój szczyt, a wzrost PKB osłabnie

    Po osiągnięciu ponad 5% w pierwszej połowie 2018 roku i prawdopodobnie około 4,5% w całym 2018, wzrost gospodarczy spowolni w przyszłym roku do wciąż silnego około 3,5% – prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jak tłumaczy MFW, koniunktura w Polsce osiągnęła już swój szczyt, a wzrost PKB powinien obniżyć się do bardziej zrównoważonego tempa. W dłuższej perspektywie, dynamika…

  • Wskaźniki koniunktury i nastrojów

    Wskaźniki koniunktury i nastrojów

    Wskaźniki koniunktury i nastrojów są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Dzięki temu można lepiej poznać i zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce. Sytuację w gospodarce opisuje szereg wskaźników makroekonomicznych. Do najważniejszych należą dynamika PKB, produkcji przemysłowej i budowlanej, sprzedaży detalicznej, a także liczba oddanych mieszkań, saldo wymiany handlowej, podaż pieniądza, inflacja czy stopa bezrobocia.…