Tag: lista ostrzeżeń KNF

  • Komisja Nadzoru Finansowego

    Komisja Nadzoru Finansowego

    Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym. Czytaj także: Ryzyko i oszustwo – gdzie jest granica? Zadania KNF Celem nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz budowanie zaufania i ochrona słusznych interesów jego uczestników, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i przejrzystości obrotu.…