Tag: Najwyższa Izba Kontroli

  • NIK rozpoczyna kontrolę w NBP

    NIK rozpoczyna kontrolę w NBP

    Jutro Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się temu, w czy Narodowy Bank Polski podejmuje prawidłowe działania w celu realizowania polityki pieniężnej. Kontrola dotyczyć ma m.in. wydatków, jakie ponosi NBP, szczególnie w świetle ostatnich doniesień medialnych związanych np. z wynagrodzeniem asystentek prezesa Adama Glapińskiego. Czytaj także: Zarobki w NBP. Adam Glapiński poprze ustawę o jawności wynagrodzeń. Jeśli…

  • Rok 2018 należał do GetBack. Top 10 artykułów z 2018 r.

    Rok 2018 należał do GetBack. Top 10 artykułów z 2018 r.

    Przełom roku to czas refleksji zarówno nad przyszłością, jak i czasem minionym. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy przyjrzeć się statystykom i zebrać uporządkowaną listę najchętniej czytanych artykułów z 2018 roku. Odzwierciedlają one w pewnym stopniu również to, czym żyliśmy w tym roku. 10. Czy możliwy jest skokowy wzrost ceny srebra? W lutym Łukasz Chojnacki podjął…