Przejdź do treści

obligacje

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku. Cechy rynku kapitałowego Rynek kapitałowy pozwala… Czytaj dalej »Rynek kapitałowy