Tag: obligacje

 • Rynek kapitałowy

  Rynek kapitałowy

  Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku. Cechy rynku kapitałowego Rynek kapitałowy pozwala przedsiębiorstwom pozyskać środki dla finansowania długoterminowych aktywów, w szczególności majątku trwałego i inwestycji. Źródłem kapitału może być rynek niepubliczny lub publiczny. Ze względu na pochodzenie kapitał dzieli się na własny…

 • Inwestowanie w obligacje korporacyjne cz. 2

  Inwestowanie w obligacje korporacyjne cz. 2

  Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji („obligatariusz”) i zobowiązuje się do spełnienia świadczenia określonego w warunkach emisji. Tekst jest kontynuacją ubiegłotygodniowego artykułu Czynniki ryzyka inwestycji w obligacje Obligacje, jako papiery wartościowe, reprezentujące określone wierzytelności, determinują określony poziom ryzyka, odmienny dla każdego emitenta i…

 • Inwestowanie jest tylko dla wybranych? Niekoniecznie

  Inwestowanie jest tylko dla wybranych? Niekoniecznie

  Akcje, obligacje, kontrakty terminowe i Forex. To terminy, które nie zawsze budzą pozytywne skojarzenia. A szkoda, bo przecież narzędzia – szczególnie związane z finansami – nie są ani dobre, ani złe. Takie mogą być wyłącznie konsekwencje korzystania z nich. Podobnie jest z samą giełdą, która dla większości społeczeństwa wiąże się głównie z możliwymi do poniesienia…

 • Rządowe obietnice cz. 2

  Rządowe obietnice cz. 2

  Frank Chodorov, amerykański wolnościowy publicysta, pisał w latach 60. XX w., że: „obligacja skarbowa to całkowicie niemoralna instytucja i dlatego za nic na świecie nie dam wcisnąć sobie choćby jednej”. Niestety, wielu Polaków nie może dziś pozwolić sobie na luksus nieposiadania obligacji. System Otwartych Funduszy Emerytalnych jest bowiem zaprogramowany tak, że znaczna część środków tam…

 • Rządowe obietnice cz. 1

  Rządowe obietnice cz. 1

  Frank Chodorov, amerykański wolnościowy publicysta, pisał w latach 60. XX w., że: „obligacja skarbowa to całkowicie niemoralna instytucja i dlatego za nic na świecie nie dam wcisnąć sobie choćby jednej”. Niestety, wielu Polaków nie może dziś pozwolić sobie na luksus nieposiadania obligacji. System Otwartych Funduszy Emerytalnych jest bowiem zaprogramowany tak, że znaczna część środków tam…