Tag: strefa euro

 • Europejski Bank Centralny zaleje rynek tanim pieniądzem!

  Europejski Bank Centralny zaleje rynek tanim pieniądzem!

  Tematem numer jeden minionego tygodnia było niewątpliwie obniżenie przez Europejski Bank Centralny stóp procentowych oraz zapowiedź luzowania ilościowego. Metale znajdują się obecnie w konsolidacji, co stanowi dobrą okazję zakupową. Mysaver poleca: Korekta okazją zakupową Jak inwestować w złoto i dlaczego warto zrobić to teraz? Jak inwestować w srebro? EBC obniżył stopę depozytową z -0,4 do…

 • Jak Kryzys Subprime wpłynął na Europę

  Jak Kryzys Subprime wpłynął na Europę

  Kryzys rozpoczął się od problemów na rynku hipotecznym w Stanach. Jednak szybko okazało się, że rozlewa się na kolejne kraje. Szczególnie ciężko odczuła go Europa, która wychodziła z niego dłużej niż USA. Niektóre kraje nie wyszły z niego do dziś. Lata 2007-2009 stanowiły ciężki cios dla systemów finansowych w Europie. Giełdy zanotowały niewidziane dawno spadki.…

 • Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Unii Europejskiej

  Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Unii Europejskiej

  Od lat analitycy podkreślają, że rośnie zadłużenie społeczeństwa, które zdaje się nie pamiętać kryzysu sprzed 10 lat. Społeczeństwo europejskie systematycznie bogaci się, jednak powiększyło się zróżnicowanie relacji oszczędności do zadłużenia. Jak się miewa przeciętne gospodarstwo domowe w UE? Oszczędności gospodarstw domowych w UE Mówiąc o oszczędnościach bierze się pod uwagę część całego dochodu gospodarstwa domowego,…

 • Złoto przejmuje inicjatywę

  Złoto przejmuje inicjatywę

  Miniony tydzień przyniósł kolejną serię wzrostów. Cena złota w piątek dobiła na chwilę do poziomu 1250 USD, który ostatni raz widzieliśmy gdzieś w okolicach lipca. Od sierpniowego dołka złoto odzyskało już ponad 70 USD. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w wielu czynnikach. Choć Donald Trump i Xi Jinping osiągnęli pewne porozumienie podczas szczytu…

 • Na rynkach dużo niepewności. Złoto rośnie

  Na rynkach dużo niepewności. Złoto rośnie

  Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem kolejnego kroku w procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale również pod znakiem słabych wskaźników PMI dla strefy euro. Unia Europejska zatwierdziła umowę w sprawie Brexitu, która teraz trafi do brytyjskiego parlamentu, co jeszcze niekoniecznie przesądza o powodzeniu całego procesu. W dalszym ciągu Brytyjczycy nie są w stanie osiągnąć…

 • MFW: Nowe prognozy dla światowej gospodarki raczej w dół

  MFW: Nowe prognozy dla światowej gospodarki raczej w dół

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował dziś aktualizację swoich prognoz dla światowej gospodarki, i w większości przypadków są one obniżone względem poprzednich prognoz. Głównym zagrożeniem dla światowej gospodarki jest wojna handlowa. Zdaniem MFW światowa gospodarka znajduje się na szczycie cyklu koniunkturalnego. Przyszły rok przyniesie obniżenie tempa wzrostu dla większości gospodarek świata, głównie za sprawą wojny handlowej pomiędzy…

 • Polskie gospodarstwa domowe są mniej zadłużone niż te w strefie euro

  Polskie gospodarstwa domowe są mniej zadłużone niż te w strefie euro

  Przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce w 2016 r. wyniósł 264 tysiące złotych. I choć wymieniona kwota jest odzwierciedleniem przede wszystkim posiadanej nieruchomości oraz majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, polskie gospodarstwa są zdecydowanie mniej zadłużone niż ich odpowiedniki w strefie euro. Czytaj także: Kryzys Subprime w Europie Przeciętne gospodarstwo domowe nad Wisłą ma dług…

 • Przelewy zagraniczne SEPA

  Przelewy zagraniczne SEPA

  Powstanie SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio. SEPA (ang. Single Euro Payment Area) jest to strefa Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro, w ramach której obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych płatności transgranicznych w walucie euro według takich samych zasad i na…

 • Waluty lokalne

  Waluty lokalne

  Coraz więcej lokalnych społeczności posiada swoje pieniądze. Przyczyniają się one do wspierania miejscowego biznesu oraz poprawy jakości życia ludności. Idea lokalnego pieniądza Przetaczające się przez świat kryzysy finansowe, pogłębiające się nierówności społeczne, poszerzające się obszary ubóstwa, bezrobocie, niepokoje społeczne, korupcja, przestępczość, konflikty polityczne i wojenne są w dużej mierze dowodem na wadliwość systemu finansowego, w…