Tag: wskaźniki

 • Wskaźniki koniunktury i nastrojów: Wskaźniki koniunktury GUS

  Wskaźniki koniunktury i nastrojów: Wskaźniki koniunktury GUS

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) prowadzi badania koniunktury w podstawowych branżach polskiej gospodarki: przemyśle, budownictwie przemysłowym, handlu i usługach. Wyniki tych badań dostarczają informacji o sytuacji ekonomicznej Polski. Metodyka badań Przyjęty w Głównym Urzędzie Statystycznym sposób badania koniunktury jest spójny z metodologią zalecaną przez Komisję Europejską. W odróżnieniu od statystyki ilościowej takie badania opierają się na…

 • Wskaźniki koniunktury i nastrojów: ISM Manufacturing PMI

  Wskaźniki koniunktury i nastrojów: ISM Manufacturing PMI

  Spośród wskaźników koniunktury i nastrojów w Stanach Zjednoczonych na szczególną uwagę zasługuje ISM Manufacturing PMI. Sprawdził się już nie raz przy prognozowaniu cykli gospodarczych. Institute of Supply Management w publikowanym co miesiąc raporcie „ISM Manufacturing Report On Business” przedstawia informacje o koniunkturze amerykańskiego przemysłu. Stanowi on źródło informacji dla menedżerów, ekonomistów, analityków, inwestorów, bankowców i…

 • Wskaźniki koniunktury i nastrojów: Ifo Business Climate

  Wskaźniki koniunktury i nastrojów: Ifo Business Climate

  Miarą nastrojów w niemieckiej gospodarce jest wskaźnik Ifo. Odzwierciedla on również przewidywania biznesmenów na najbliższe miesiące. Indeks Ifo Business Climate jest obliczany na podstawie wyników sondażu przeprowadzanego co miesiąc wśród około 7 000 przedstawicieli przedsiębiorstw sektora przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego w Niemczech. Jego opracowaniem i publikacją zajmuje się Instytut Badań nad Gospodarką –…

 • Wskaźniki koniunktury i nastrojów: Purchasing Managers Index – PMI

  Wskaźniki koniunktury i nastrojów: Purchasing Managers Index – PMI

  Spośród wielu wskaźników sygnalizujących wczesne oznaki procesów w prywatnym sektorze gospodarki na szczególną uwagę zasługuje PMI. Informacje na podstawie, których jest on tworzony pochodzą bezpośrednio od przedstawicieli biznesu. Indeks Menedżerów Logistyki (ang. Purchasing Managers Index, PMI) Jest to wiodący wskaźnik nastrojów w gospodarce, opracowanym i publikowanym co miesiąc przez firmę IHS Markit, która jest niezależnym,…

 • Wskaźniki koniunktury i nastrojów

  Wskaźniki koniunktury i nastrojów

  Wskaźniki koniunktury i nastrojów są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Dzięki temu można lepiej poznać i zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce. Sytuację w gospodarce opisuje szereg wskaźników makroekonomicznych. Do najważniejszych należą dynamika PKB, produkcji przemysłowej i budowlanej, sprzedaży detalicznej, a także liczba oddanych mieszkań, saldo wymiany handlowej, podaż pieniądza, inflacja czy stopa bezrobocia.…