Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa już niebawem

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, przedstawili dziś projekt tzw. „Tarczy antykryzysowej” – pakietu rozwiązań, które mają ochronić polską gospodarkę przed negatywnym oddziaływaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Mysaver poleca:

O tym, że trwają intensywne prace nad propozycjami pakietu rozwiązań w Ministerstwie Rozwoju informowaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Dziś prezydent oraz premier przedstawili więcej szczegółów planu „Tarczy antykryzysowej” – pakietu rozwiązań składającego się z pięciu filarów. Całość kosztować ma 212 mld złotych i stanowić będzie gigantyczne obciążenie dla budżetu państwa. Stawka jednak jest znacznie większa – poważny kryzys.

Filar pierwszy: bezpieczeństwo pracownika

W związku z postępującą pandemią, w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, który skutkuje m.in. zamknięciem szkół, przedszkoli, uczelni wyższych, galerii handlowych, basenów, muzeów i innych miejsc publicznych. Pojawiły się także rekomendacja, aby pracownicy, którzy mają taką możliwość, wykonywali swoją pracę z domu.

Obostrzenia te są dotkliwie odczuwane przez przedsiębiorców, co w dłuższej perspektywie skutkować może wzrostem bezrobocia. Pierwszy filar to pakiet rozwiązań, których celem jest ochrona pracownika przed utratą pracy, ale także pracodawcy przed koniecznością zwalniania pracowników np. poprzez odroczenie płatności składek ZUS lub możliwość rozłożenia ich na raty.

Pracodawcy spełniający kryteria, będą mogli skorzystać z możliwości pokrywania przez państwo 40 proc. wynagrodzenia (ale tylko do wysokości średniego wynagrodzenia). Dodatkowo, w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, przedłużony zostanie także zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8.

Drugi filar: pomoc finansowa dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców rząd przewidział również pakiet rozwiązań, których celem będzie zabezpieczenie ich przed niewypłacalnością i upadłością, m.in. poprzez zwiększenie płynności finansowej, gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu dla firm transportowych czy mikropożyczki do 5 tys. złotych.

Ponadto wspomniane współfinansowanie wynagrodzeń oraz możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek ZUS.

Trzeci filar: 7,5 mld zł na wsparcie ochrony zdrowia

Rząd planuje dofinansować służbę zdrowia kwotą 7,5 mld złotych. Pieniądze mają być przeznaczone w pierwszej kolejności na cele, które będą zbieżne z celem nadrzędnym, jakim jest zwalczanie pandemii koronawirusa. Pieniądze przede wszystkim trafić mają do szpitali jednoimiennych, dzięki czemu zostaną one wyposażone w niezbędny sprzęt i środki ochronne dla pracowników.

Czwarty filar: zapewnienie bezpieczeństwa sektora finansowego

Szereg wcześniej wspomnianych rozwiązań dla przedsiębiorców, przeniosą częściowo ciężar ryzyka na banki. Dlatego też rząd chce wesprzeć banki, ale także skoncentrować działanie organów nadzoru na punktach szczególnie newralgicznych, aby zapobiec zbytniemu przeciążeniu systemu bankowego, a co za tym idzie – chronić depozyty klientów banków.

Filar piąty: zabezpieczenie inwestycji

Rząd planuje przeznaczyć także pewną kwotę pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę państwa, które będą w stanie efektywnie wesprzeć niektóre gałęzie gospodarki.

Ponadto rząd zapowiedział także walkę z lichwiarstwem oraz zawyżaniem cen w okresie pandemii.

Fot. Kancelaria Premiera, flickr, domena publiczna