Przejdź do treści

Chcesz założyć firmę? Poczekaj do końca kwietnia. Sporo zaoszczędzisz

Jeśli przymierzasz się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, wstrzymaj się z jej zakładaniem do końca kwietnia. W ten sposób zaoszczędzisz ponad 3 tysiące złotych. To efekt zmian, które wprowadza Konstytucja Biznesu.

O Konstytucji Biznesu pisaliśmy już jesienią zeszłego roku. Pod koniec marca ta – jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz prowadzenia firm w Polsce – tłumaczy resort.

Konstytucja Biznesu została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 marca 2018 roku. A to oznacza, że zmiany, obejmujące prawie 200 aktów prawnych, wejdą w życie po 30 dniach od momentu ogłoszenia.

Poczekaj z zakładaniem działalności

Jedną z opublikowanych ustaw jest Prawo przedsiębiorców, zawierające przepisy dotyczące tzw. „ulgi na start”. To sześciomiesięczny okres, w trakcie którego przedsiębiorca będący osobą fizyczną, podejmujący działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujący ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, i nie wykonujący jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Postanowienia dotyczą ulgi na start wejdą w życie 30 kwietnia, w związku z czym z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy działalność rozpoczną, podejmą ponownie albo odwieszą najwcześniej 30 kwietnia. Jeśli zatem ktoś planuje rozpocząć działalność gospodarczą w najbliższym czasie – najkorzystniej będzie to zrobić właśnie nie wcześniej, niż w podanym terminie – przypomina Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak wylicza ZPP, wiązać się to będzie z oszczędnością rzędu ponad 3 tysięcy złotych. To kwota zaoszczędzona z tytułu zwolnienia ze składek na ZUS przez 6 miesięcy, a do obliczeń przyjęto preferencyjną wysokość składek obowiązującą na początku prowadzenia działalności.

Ponadto, w ramach Prawa przedsiębiorców implementowana jest również instytucja działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że jeśli kwota osiąganego z działalności przychodu nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, działalność taka nie stanowi działalności gospodarczej. A więc nie są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, z tej formy prowadzenia działalności skorzystać mogą osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG. Z tego powodu również korzystnie dla przedsiębiorcy będzie poczekać z rozpoczęciem działalności do 30 kwietnia – dodaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przedstawiciele ZPP zaznaczają, że te rozwiązania są opcjonalne. Jeśli przedsiębiorca chce, może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych albo złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Nowe prawo dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu, jak tłumaczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, to nowy fundament prawa gospodarczego.

Konstytucja Biznesu będzie drogowskazem, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera i uzyskają realne gwarancje w swojej codziennej działalności – podkreśla minister Jadwiga Emilewicz.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj dodaje, że szczególnie ważne są zasady, które od dawna powinny być wyraźnie zaznaczone w polskim prawodawstwie.

Czyli „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy czy klauzula pewności prawa – wylicza Haładyj.

Jak zaznacza resort, Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną.

Prawo przedsiębiorców jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej – tłumaczą w ministerstwie.

Oprócz wspomnianych wyżej „ulgi na start” i instytucji działalności nierejestrowanej, do najważniejszych zapisów ustawy można zaliczyć ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych”, wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej czy ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Oprócz nowego Prawa Przedsiębiorców, w Konstytucji Biznesu znalazły się także m.in. ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

fot. rawpixel, pixabay.com, CC0