Unikalne faksymile najdroższej książki w historii świata

Jak stwierdził właściciel oryginału Bill Gates, rękopis znany dziś jako Kodeks Leicester, to właściwie notatnik Leonarda, zawierający liczne rysunki, pomysły i przemyślenia. Za 18 kart pergaminu miliarder zapłacił ponad 30 milionów dolarów, co czyni z Kodeksu Leicester najdroższą książką w historii świata.

Mysaver poleca:

Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, kiedy dokładnie Leonardo da Vinci sporządził te zapiski, gdyż nie miał w zwyczaju umieszczać w nich dat. Badacze szacują, że z pewnością powstały one pomiędzy 1500, a 1516 rokiem. Większość z nich skłania się ku jednej z dwóch wersji: 1510 rok lub lata 1504-1508.

Był to czas w życiu włoskiego mistrza renesansu, gdy podróżował on między dworem francuskiego króla Ludwika XII, a Mediolanem, który znajdował się wówczas we francuskiej strefie wpływów. Do Florencji nie mógł powrócić z prostego powodu – nie skończył części obrazów, za które pobrał już honoraria.

Kodeks Leicester jest zbiorem uporządkowanych zapisków, które niemal w całości dotyczą jednego tematu – wody. Temat oczywiście potraktowany jest bardzo szeroko, zawierając wiele mniej lub bardziej udanych teorii. Część treści to rozważania o mechanice płynów, hydrologii i inżynierii wodnej. Leonardo szczegółowo analizuje jak płynie woda, co się dzieje, gdy napotyka przeszkody, jak należy konstruować nadbrzeża i mosty, a nawet wpływ wody na działania militarne. Proponował sposoby osuszania podmokłych terenów, tworzenia polderów, a także projektował maszyny wykorzystujące energię płynącej wody.

O faksymile

Dostępne w ofercie Goldenmark faksymile Kodeksu Leicester to idealna kopia naukowa manuskryptu, odtworzona z najwyższa dokładnością. Oglądając je mamy pewność, że widzimy dokładnie to, co mógł podziwiać Bill Gates, ale także to, wyszło spod pióra mistrza renesansu.

Materiały użyte do produkcji księgi również odzwierciedlają autentyczne materiały, z których wykonany jest oryginał. Mamy zatem specjalny papier firmy Fedrigoni, imitujący pergamin z epoki Leonarda, która również w jak najdrobniejszych szczegółach odzwierciedla oryginał, zarówno pod względem faktury, barwy czy nawet drobnych uszkodzeń.

Słynne, lustrzane pismo, którym Leonardo wypełniał swój dziennik, oddane jest w najdrobniejszych szczegółach, a na marginesach notatnika znajdują się ilustracje przedstawiające pomysły czy rozwiązania techniczne, o których myślał mistrz. Warto przy tym podkreślić, że choć w epoce, w której Kodeks powstał, nie funkcjonowały jeszcze pióra wieczne, a większość manuskryptów pisane były piórami gęsimi, tutaj zaobserwować możemy stałe nasycenie tekstu, które potwierdzać może teorię, że Leonardo zaprojektował i skonstruował pióro wieczne.

Pióro ani żaden z jego elementów nie przetrwało do dzisiejszych czasów, jednak w 2011 roku artysta Amerigo Bombara, skonstruował kilka egzemplarzy działającego pióra wiecznego opierając się na szkicach Leonardo. Przyrządy te znajdują się dziś w różnych muzeach Leonardo na całym świecie, będąc jeszcze jednym, namacalnym dowodem geniuszu mistrza.

Faksymile Kodeksu Leicester trafiło do Polski w ilości 50 egzemplarzy (199 na cały świat), a obecnie jest już praktycznie w całości wyprzedane.