Przejdź do treści

UOKiK: grasz na Forexie? Jesteś konsumentem i zasługujesz na ochronę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie transakcji na rynku Forex. – Osoba, która korzysta z instrumentów na Forexie, jest konsumentem. I zasługuje na ochronę konsumencką – twierdzi UOKiK.

Czytaj także: Kryzys zaufania na polskim rynku kapitałowym

Sprawa, w której prezes UOKiK wydał istotny pogląd, toczy się przed Sądem Najwyższym i dotyczy rynku Forex, gdzie można handlować instrumentami opartymi na zmianach kursu walut. Jak tłumaczą przedstawiciele urzędu, konsumentka domaga się zapłaty określonej kwoty za nienależyte prowadzenie rachunku maklerskiego przez Saxo Bank.

Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił jej pozew o zapłatę, twierdząc, że właściwy jest sąd w Danii. Konsumentka złożyła zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który rozpatrywał m.in. czy stroną umowy był konsument, czy przedsiębiorca.

Czytaj także: Frankowicze przegrali przed sądem. Jaka jest ich obecna sytuacja?

Zdaniem tego sądu, „powódka zawierając umowę z pozwanym bankiem nie może być uważana za konsumenta. (…) Dokonując transakcji musiała wykazać się ponadprzeciętną wiedzą w zakresie finansowania w instrumenty finansowe. Taka wiedza nie jest dostępna „zwykłemu” konsumentowi i nie jest mu potrzebna w zaspokajaniu jego typowych potrzeb bytowych. (…) SA uznał, że strony mogły zawrzeć umowę o poddanie wynikającej z niej sporów pod jurysdykcję Sądu Morskiego i Handlowego w Kopenhadze”.

Czytaj także: GetBack: NIK weźmie pod lupę KNF, UOKiK i GPW

UOKIK: osoba, która korzysta z instrumentów na Forexie, zasługuje na ochronę konsumencką

Kobieta złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego oraz skierowała do prezesa UOKiK wniosek o przedstawienie Sądowi Najwyższemu istotnego poglądu o uznanie za niedozwoloną klauzuli, zgodnie z którą spory rozpatruje sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, czyli w Danii.

Uważamy, że osoba, która przeprowadza transakcje na Forexie jest konsumentem. Tak jak klient banku, ubezpieczyciela, funduszu inwestycyjnego zasługuje na ochronę przewidzianą przez przepisy konsumenckie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek Forex nie dotyczy bieżących spraw życia codziennego i wymaga eksperckiej wiedzy, jednak z jego usług też mogą korzystać konsumenci – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK uznał także, że postanowienie, na podstawie którego właściwy jest sąd w Danii, powinno zostać uznane za niedozwolone. Klauzula ta – jak tłumaczy urząd – utrudnia dochodzenie praw przez konsumentkę ze względu na barierę językową, czy odległość od jej miejsca zamieszkania.

Czym jest istotny pogląd UOKiK?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych. Jak podkreślają przedstawiciele UOKiK, ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

W każdym przypadku prezes UOKiK ocenia stan faktyczny i prawny, orzecznictwo w danej sprawie oraz wniosek skierowany przez powodów – zaznacza urząd.

Istotny pogląd w sprawie wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem i tylko, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu.

fot. PIX1861, pixabay.com, CC0