Przejdź do treści

W drugim kwartale królowało złoto fizyczne

  • Mysaver 

Światowa Rada Złota opublikowała w ubiegłym tygodniu raport na temat popytu na złoto w II kwartale 2013 r. Przeczytamy w nim, że w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku popyt zmniejszył się o 12 procent (118 ton). Spadek wynika jednak głównie ze zmniejszonego zainteresowania funduszami ETF. Inwestorzy, wśród których znalazły się m.in. firmy Johna Paulsona i Georga Sorosa, sprzedali swoje udziały w ilości, która odpowiada 402 tonom złota.

Najciekawsze dane z raportu:

  • Popyt na złoto w II kwartale 2013 r. wyniósł 856 ton i był mniejszy o 12 procent w porównaniu z II kwartałem 2012 r. Gdyby jednak wziąć pod uwagę tylko popyt na złoto fizyczne zgłaszany przez inwestorów prywatnych, to mieliśmy do czynienia z 53-procentowym wzrostem.
  • Popyt konsumpcyjny w Chinach nadal wykazywał silny wzrost, osiągając w II kwartale 276 ton. Jest to wzrost o 87 procent w porównaniu do II kwartału 2012 r. Złożył się na to popyt na biżuterię, który wyniósł 153 ton i wzrósł o 54 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Chińczycy kupili też 123 tony sztabek i monet – wzrost o 157 procent.
  • Popyt konsumpcyjny w Indiach osiągnął 310 ton (wzrost o 71 procent), z czego popyt inwestycyjny na sztabki i monety wzrósł o 116 procent, a popyt na biżuterię wzrósł o 51 procent.
  • Globalny popyt na złoto inwestycyjne w formie sztabek i monet wyniósł 508 ton. Jest to wzrost o 78 procent w porównaniu z II kwartałem 2012 r.
  • Stan posiadania banków centralnych zwiększył się w II kwartale o 71 ton złota. To już dziesiąty kwartał z rzędu, w którym banki centralne zwiększyły swój stan posiadania. Wzrost był jednak o 57 procent mniejszy niż przed rokiem, kiedy to wzbogaciły się one o 165 ton.
  • W II kwartale wydobyto 732 tony złota. To o 4 procent więcej niż w roku ubiegłym. Zmniejszyła się jednak o 21 procent ilość przetopionego złomu złota, co przełożyło się na 6-procentowy spadek wielkości podaży.
  • Odpływ złota z funduszy ETF w II kwartale wyniósł 402 tony.

 

Złoto rozchwytywane w Azji

Raport jasno pokazuje, że złoto fizyczne było w drugim kwartale rozchwytywane, szczególnie w krajach azjatyckich. Za mniejszy popyt na złoto odpowiada natomiast spadek zaangażowania w papierowe złoto poprzez ETF-y. Celem funduszy ETF jest odwzorowanie wybranego indeksu, w tym przypadku kursu złota. Jedna akcja daje co prawda tytuł uczestnictwa do 1/10 uncji złota, jednak do zamiany udziałów na złoto uprawnieni są wyłącznie autoryzowani uczestnicy, którymi są banki bulionowe. Mogą oni zamieniać udziały w transakcjach koszykowych po 100 000 jednostek uczestnictwa (10 000 uncji złota). Dlatego w przypadku ETF-ów ciężko mówić o inwestowaniu w złoto fizyczne.

Wśród opuszczających tę formę inwestowania znaleźli się uznani na świecie inwestorzy. Jednym z największych inwestorów w fundusz SPDR Gold Trust jest firma Paulson & Co. Zmniejszyła ona o połowę swoje udziały z 21,8 mln pod koniec I kwartału do 10,2 mln na koniec czerwca. Zarządzająca 18 mld dolarów firma zmniejszyła swoje zaangażowanie w ten fundusz po raz pierwszy od 2011 r. „ze względu na mniejszą potrzebę zabezpieczenia”.

W tym samym okresie założony przez Georga Sorosa Soros Fund Management sprzedał 530 900 udziałów w SPDR Gold Trust oraz 2,67 mln udziałów w Market Vectors Gold Miners ETF, który odwzorowuje notowania spółek wydobywczych. Założona przez kolejnego inwestora, Daniela Loeba firma Third Point sprzedała w II kwartale 130 000 udziałów w SPDR Gold Trust.

Od początku kryzysu finansowego w 2007 r. stan posiadanego przez fundusze ETF złota zwiększył się z 700 ton do największej w historii wielkości 3 000 ton w 2012 r. Obecnie wynosi 912 ton. Motywacją dla wycofywania się inwestorów z ETF-ów była chęć uniknięcia strat spowodowanych spadkiem ceny złota. Zupełnie inaczej na spadki zareagowali inwestorzy w złoto fizyczne, dla których była to okazja do zwiększenia stanu posiadania.