W USA rośnie popyt na złotą biżuterię

Na spadki ceny złota i nieznaczną poprawę sytuacji gospodarczej w USA można spojrzeć nie tylko z perspektywy rynku złota inwestycyjnego. Branża jubilerska za oceanem odnotowuje bowiem pierwszy od czasów sprzed kryzysu wzrost popytu.

Wzrost zainteresowania złotą biżuterią potwierdzają dane najnowszego raportu światowej rady złota. Według najnowszego opracowania popyt na biżuterię w USA sięgnął w pierwszym kwartale 2013 roku 18,8 tony. Oznacza to wzrost o 6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Co ciekawe na dobry wynik złożyła się przede wszystkim sprzedaż biżuterii ze średniej i niższej półki. Wyższe segmenty rynku właściwie nie odczuły zmian. Tymczasem bardziej popularna biżuteria była w stałym odwrocie od początku kryzysu. Potwierdza to tezę o większej odporności towarów luksusowych na kryzys oraz dużą podatność nieco tańszej biżuterii na wahania kursów.

W raporcie World Gold Council sugeruje też, że coraz więcej amerykanów patrzy na biżuterię jako formę inwestycji.