Ważny tydzień dla gospodarki

Dane dotyczącego polskiego PKB, wiele istotnych informacji z Eurolandu, krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych - tym w ciągu całego tygodnia będą z pewnością żyły rynki. Do tego dochodzi oczywiście sytuacja na rynkach akcji i surowców, która wobec zbliżającej się jesieni, przedstawia się niezwykle interesująco.

Inwestorzy za oceanem po raz kolejny wprowadzeni zostali w stan daleko idącej niepewności. Z jednej strony słowa Jannet Yellen dały nadzieję, że pojawiło się nieco jaśniej święcące światełko w tunelu jeśli chodzi o podniesienie stóp procentowych. Ale to wciąż jedynie światełko. Widać to było oczywiście na WallStreet, gdzie piątkowa sesja cechowała się bardzo dużą zmiennością. Podobna atmosfera udzieli się na z pewnością inwestorom również w tym tygodniu, ponieważ pewnością co do wrześniowej podwyżki stóp procentowych nie ma oczywiście żadnej.

Marazm zapanował również na parkiecie warszawski. W minionym tygodniu WIG20 stracił prawie 1,5 proc. i po wzrostach, z którym mieliśmy do czynienia na początku sierpnia nie zostało już ani śladu. Oprócz czynników zewnętrznych polskiej giełdzie nie pomagają doniesienia o rekordowo wysokim deficycie, jak planowany jest w budżecie na przyszły rok. Wpływa to negatywnie na poziom zaufania nie tylko inwestorów zarówno w Polsce, jak i zagranicznych.

Idąc tropem gorszych informacji, zauważyć należy, że gorsza atmosfera panuje także na rynku złota. Choć patrząc na wykres od początku roku, wciąż przedstawia się on imponująco, to niestety ostatni tydzień przyniósł ewidentne ochłodzenie. Zakończyliśmy go niewiele powyżej poziomu 1320 dolarów za uncję, co jest najgorszy wynikiem od miesiąca. W kontekście dalszego rozwoju sytuacji na złocie kluczowa będzie oczywiście decyzja Fed o ewentualnym podniesieniu stóp procentowych. Ale kiedy ona nastąpi? O ile w ogóle? Tego chyba nie wie już ponad wszelką wątpliwość nawet sama Yannet Yellen.

W tym tygodniu na rynek trafią najbardziej nas interesujące dane dotyczące polskiego PKB za II kwartał 2016 roku. Prognozowane wartości to 0,9 % w ujęciu kwartalnym oraz 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Dokładną informację poznamy we wtorek. Oprócz tego w ciągu najbliższych dni poznamy ważne dane odnośnie do wskaźnika PMI oraz stopy bezrobocia w Niemczech. W środę dowiemy się jak wiele osób pozostawało bez pracy w Strefie Euro, a w piątek w Stanach Zjednoczonych. W kontekście ewentualnej decyzji Fed istotne będą też dane dotyczące zamówień w przemyśle oraz wartości indeksu ISM.

Kluczowe dla rynków wydarzenia tygodnia:

poniedziałek, 29 sierpnia

Stany Zjednoczone - dochody i wydatki amerykanów

wtorek, 30 sierpnia

Polska - PKB,
Strefa Euro - wskaźnik koniunktury gospodarczej, Indeks nastrojów konsumentów, w gospodarce, usługach, w biznesie oraz indeks nastrojów producentów
Niemcy - inflacja,
Stany Zjednoczone - indeks zaufania konsumentów
Japonia - stopa bezrobocia

środa, 31 sierpnia

Polska - inflacja
Strefa Euro - stopa bezrobocia, Inflacja HICP - dane szacunkowe
Niemcy - stopa bezrobocia, PMI dla przemysłu,
Stany Zjednoczone - Indeks Chicago PMI

czwartek 1 września

Polska - Indeks PMI dla przemysłu,
Strefa Euro - indeks PMI Manufacturing
Stany Zjednoczone - wydajność pracy, jednostkowe koszty pracy, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, PMI dla przemysłu, ISM dla przemysłu,

piątek, 2 września

Stany Zjednoczone - bezrobocie, zamówienia w przemyśle, zamówienia na dobra trwałego użytku

fot. Rick Tap, Unsplash.com, public domain

Szymon Matuszyński