Krugerrand

WGC: W lipcu złote fundusze ETF odnotowały kolejne napływy

52 tony złota netto zasiliły w lipcu fundusze ETF, zwiększając łączne zasoby do 2600 ton. Jest to poziom rekordowy od marca 2013 roku. Dodatnie przepływy stanowią kontynuację pozytywnego trendu, który trwa od połowy maja.

Siłami napędowymi dodatnich napływów do złotych ETF-ów są te same czynniki, które w ostatnich miesiącach odpowiadają za wzrost ceny złota: wojna handlowa, niepewność geopolityczna i gospodarcza, a także globalna polityka pieniężna.

Największe napływy odnotowano w funduszach notowanych na giełdach kontynentu północnoamerykańskiego – 43 tony (2 mld USD), co stanowiło 75 proc. globalnych wpływów netto.

Fundusze europejskie przyniosły 7,5 t (483 mln USD), i choć były one mniejsze, niż w czerwcu, podkreślić należy, że fundusze europejskie odnotowały dodatnie przepływy w każdym miesiącu od początku roku, oprócz kwietnia. Najprawdopodobniej było to efektem rosnącej niepewności wokół Brexitu, słabości walut czy ujemnych stóp procentowych. W Azji odnotowano napływ o 0,8 t netto, zaś w pozostałych regionach o 0,9 t.

Czytaj także: Jak inwestować w złoto?

Cena złota w lipcu rosła, pomimo mocnego dolara. Osiągnęła najwyższe poziomy w wielu walutach świata: w rupii indyjskiej, dolarze australijskim, dolarze kanadyjskim, funcie brytyjskim oraz w jenie japońskim. Krzywa put/call na rynku kontraktów terminowych sugeruje, że inwestorzy byli skłonni zapłacić więcej za opcję zakupu złota w przyszłości, niż za sprzedaż, co świadczy o przekonaniu, że obecny trend będzie długotrwały.

 

Źródło: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows