Światowa Rada Złota: wydobycie złota na zakręcie

Techniki wydobycia złota dokonały w ciągu ostatnich trzydziestu lat prawdziwej ewolucji, jednak kolejne trzydzieści lat stawia przed górnikami nowe wyzwania, wymagające jeszcze większych zmian. W raporcie Gold 2048 Światowej Rady Złota, temat ten przybliża Michelle Ash, dyrektor ds. rozwoju technologicznego w Barrick Gold.

Czytaj także: Ile kosztuje wydobycie uncji złota?

Branża górnicza przeżywa okres intensywnych zmian. Wiele krajów na całym świecie przywiązuje coraz większą uwagę do środowiska, któremu nie sprzyjają wielkie kopalnie odkrywkowe, hałdy i odpady. Bardziej świadomi są także sami pracownicy koncernów wydobywczych, którzy w dodatku są teraz dużo lepiej skomunikowani z całym światem, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wszystko to sprawia, że zmiany są nieuniknione.

Kopalnie odkrywkowe w ciągu najbliższych trzydziestu lat będą tracić poparcie wśród społeczności lokalnych i rządów. Jest to widoczne już dziś, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie w dalszym ciągu większą rolę odgrywa rolnictwo i hodowla zwierząt. Z biegiem czasu ta awersja będzie rosła, sprowadzając wydobycie pod ziemię.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Przyszłość produkcji złota

Rozwój nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, będzie sprzyjał powrotowi do kopalni głębinowych, jednak bardzo prawdopodobne jest, że w przyszłości większość prac pod ziemią będą wykonywały maszyny. Ludzie w dalszym ciągu będą pracowali przy wydobyciu, jednak z poziomu powierzchni. Zaangażowanie zminiaturyzowanych maszyn umożliwi także kopanie mniejszych tuneli (o mniejszej średnicy).

Zmniejszony będzie także udział metod chemicznych, wykorzystujących m.in. cyjanek czy azotan amonu. Za sprawą International Cyanide Managment Code (Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Cyjankami), który już w tej chwili podpisany został przez 196 spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem złota, używanie metod chemicznych będzie w dużo większym stopniu nadzorowane i podporządkowane standardom i procedurom.

Również stosowanie materiałów wybuchowych będzie w większym stopniu zastąpione przez cięcie mechaniczne, które dziś staje się coraz bardziej powszechne. W ciągu najbliższych trzydziestu lat kopalnie odkrywkowe zostaną zastąpione przez odwierty, do których wpuszczane będą autonomiczne maszyny górnicze, sterowane z powierzchni i potrafiące zarówno ciąć, jak i wstępnie przetwarzać urobek jeszcze pod ziemią.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Globalne trendy ekonomiczne na następne 30 lat

Przyszłość to także projekty podmorskie. Jedna trzecia świata znajduje się pod wodą. Zważywszy, że złoża złota są rozłożone na świecie dość równomiernie, istnieją spore szanse, że znaczna część złóż znajduje się pod dnem mórz i oceanów. Wydobycie surowców w tak trudnych warunkach stawia przed górnictwem bardzo wiele problemów, ale prawie na pewno zostaną one rozwiązane w ciągu najbliższych trzech dekad.

Zupełnie innym wyzwaniem dla przemysłu wydobywczego, jest energia i rosnące zużycie paliw kopalnych. Kolejnym problemem, który będzie musiał być rozwiązany w przyszłości, to zwiększeniu udziału energii odnawialnej w procesie wydobycia. Choć obecnie nie jest to jeszcze możliwe, rosnący koszt wydobycia wymusza na branży poszukiwania nowych rozwiązań.

Jedną z najistotniejszych zmian dotyczyć będzie zakresu własności. Obecnie rządy posiadają udziały rzędu 5-10%, i zarabiają tylko wtedy, gdy kopalnia rozpoczyna wydobycie. Już obecnie w wielu krajach prowadzone są rozmowy na temat zwiększenia udziału rządów, m.in. w zakresie rozwoju produkcji energii odnawialnej oraz całego zaplecza energetycznego dla kopalń. Odbiłoby się to także pozytywnie na społecznościach lokalnych, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy np. przy usługach związanych z magazynowaniem i konserwacją akumulatorów.

Jak widać, przed branżą wydobywczą soi konieczność wprowadzenia wielu zmian. Jednak mogą one przełożyć się bardzo pozytywnie zarówno na środowisko, potrzeby społeczności lokalnych, ale także i na koszt wydobycia i efektywność kopalń.

Czytaj także: Fuzja na rynku złota

Opracowane na podstawie Gold 2024: The next 30 years of gold

fot. Chris Fithall, flickr.comCC BY 2.0