Przejdź do treści

Wynagrodzenia w 2019 roku pójdą w górę. Polska w czołówce Unii Europejskiej

Wedle szacunków Komisji Europejskiej, wynagrodzenia nominalne w Polsce wzrosną w 2019 roku o 7%. To jeden z najwyższych prognozowanych wzrostów w całej Unii Europejskiej.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Trendy gospodarcze i ich wpływ na złoto w 2019 r.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma nieco spowolnić w porównaniu do mijającego roku. Prognozowany realny wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 0,8%, w porównaniu z dynamiką wynoszącą 1% w 2018 roku. Z kolei w całej strefie euro wynagrodzenia realne wzrosną o 0,2%.

Polska w czołówce UE

Chociaż według różnych prognoz gospodarczych, tempo wzrostu PKB w Polsce w 2019 roku ma spowolnić, to przewidywany wzrost płac będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Jak tłumaczą eksperci portalu wynagrodzenia.pl, wysoki wzrost wynagrodzeń w dużej mierze wynikać będzie z niskiego bezrobocia i ograniczonej dostępności pracowników.

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Czechach (7,8%), na Litwie (7,7%), w Bułgarii (7,6%) oraz Polsce (7%). Po uwzględnieniu inflacji, w zestawieniu państw o najwyższej dynamice wzrostu wynagrodzeń, znalazły się kolejno Czechy (5,5%), Bułgaria (5,4%), Litwa (5,1%) oraz Polska (4,5%).

Z kolei spadek wynagrodzeń w ujęciu realnym nastąpi we Włoszech i Francji. W krajach tych wysoka inflacja „skonsumuje” nominalny wzrost wynagrodzeń – tłumaczą autorzy Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z portalu wynagrodzenia.pl.

Nieco mniej optymistyczne są prognozy innych instytucji. Według szacunków NBP, wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniesie 6,8%. Ministerstwo Finansów przewiduje, że wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o 5,6% przy wzroście 6,1% w sektorze przedsiębiorstw. A zgodnie z Raportem Płacowym Sedlak & Sedlak 2018, planowane podwyżki wyniosą około 5%.

Bezrobocie będzie spadać

Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej, stopa bezrobocia BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) w całej wspólnocie będzie spadać. W 2018 roku wynosi 6,9%, a w 2019 roku szacuje się jej poziom na 6,6%. Najniższa stopa bezrobocia ma wystąpić w Czechach (2,5%), Polsce (2,9%) i Niemczech (3,2%).

Spadek bezrobocia i niedobór pracowników wpłyną na wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń – tłumaczą eksperci.

Według projekcji Komisji Europejskiej najwyższa inflacja, liczona w stosunku do roku poprzedniego, wśród krajów Unii Europejskiej w omawianym okresie wystąpi w Rumunii (3,5%), Estonii (3,3%), Węgrzech (3,3) Rumunii (3,5%) i Polsce (2,6%). Wartość wskaźnika inflacji dla całej Unii Europejskiej wyniesie 2%.

fot. Hans Ripa on Unsplash